Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης είναι ένα από τα τρία Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που αναδείχθηκαν νικητές των Eυρωπαϊκών βραβείων Erasmus για το έτος 2013. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2013, στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε και τα 4.500 Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης που διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus να αναδείξουν ιστορίες επιτυχίας που αφορούν στην κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, βραχύχρονα Εντατικά Προγράμματα Σπουδών, όπως τα Διεθνή Θερινά Σχολεία κ.ά..

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συμπεριέλαβαν στον τελικό κατάλογο τα 20 καλύτερα παραδείγματα, από τα οποία επιλέχθηκαν τα τρία ιδρύματα που βραβεύτηκαν.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης έχει περισσότερους από 15.000 ενεργούς φοιτητές, που παρακολουθούν μαθήματα σε έξι διαφορετικές πόλεις της Κρήτης.

Από το 2005, τα 22 Ευρωπαϊκά Εντατικά Προγράμματα του Ιδρύματος διαμόρφωσαν τη βάση για ουσιαστικότερη διεθνοποίηση, συνάπτοντας δεσμούς με την τοπική βιομηχανία, καθώς και με ηγετικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, Ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε:

«Η ποιοτική διδασκαλία έχει ζωτική σημασία, αν θέλουμε να διαπλάσουμε δημιουργικούς και προσαρμοστικούς πτυχιούχους τους οποίους έχουμε ανάγκη.

Συγχαίρω τα Ιδρύματα που κέρδισαν τα βραβεία, επειδή κατέδειξαν την αξία του Erasmus από την άποψη των ευκαιριών που προσφέρει για διδασκαλία και επιμόρφωση στο εξωτερικό.

Η πείρα που αποκόμισε το Πανεπιστημιακό προσωπικό από την εργασία του σε διαφορετικό, διεθνές περιβάλλον προσφέρει τεράστιο όφελος τόσο στους φοιτητές του Ιδρύματος υποδοχής όσο και στους φοιτητές του Ιδρύματος της προέλευσής τους.»