Νέα εισφορά προς το ΙΚΑ ύψους 20 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν ανά εργαζόμενο επιχειρήσεις ,οι οποίες απασχολούν προσωπικό, υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων.

Η είδηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους καθώς επιβαρύνονται με την παραπάνω εισφορά ακόμη και για υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν παιδιά ή τα παιδιά τους είναι ήδη ενήλικα.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας ζητώντας την άμεση κατάργηση του μέτρου ή την εξαίρεση όσων δεν έχουν ανταποδοτικό όφελος από την νέα αυτή εισφορά.

Η επιστολή αναλυτικά αναφέρει:

"Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) δια του Τύπου (!!!) πληροφορείται την επιβολή νέας ετήσιας εισφοράς προς το ΙΚΑ ύψους 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν προσωπικό υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων (;;;).

Μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη το ίδιο το γεγονός ακριβώς επειδή, όπως είναι κοινώς γνωστό, τα παιδιά των συναδέλφων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων δεν δικαιούνται συμμετοχής σε παιδικές κατασκηνώσεις, άρα ποιος ο λόγος να επιβαρυνθούν με την παραπάνω εισφορά.

Επίσης, αν και η σχετική προθεσμία καταβολής της εισφοράς εκπνέει στις 29 Νοεμβρίου το ΙΚΑ δεν φρόντισε, ως όφειλε, να ενημερώσει τους συναδέλφους με αποτέλεσμα εκείνοι να κινδυνεύουν με επιβολή προσαύξησης σε περίπτωση που δεν τύχει (!!!) να ενημερωθούν εγκαίρως.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εισφορά επιβάλλεται στους συναδέλφους ακόμη και για υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν παιδιά (!!!) ή που τα παιδιά τους είναι ήδη ενήλικα (!!!).

Για όλα τα παραπάνω, και σε κάθε περίπτωση, ζητούμε την άμεση κατάργηση του «ειδικού λογαριασμού κατασκηνώσεων» ή τουλάχιστον την εξαίρεση των συναδέλφων επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων από την υποχρέωση καταβολής χρημάτων τα οποία ουδεμία ανταποδοτικότητα θα έχουν προς τους ίδιους ή τα παιδιά τους."