Αυξήθηκε 27,4% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Σεπτέμβριο, στα 1.633,5 εκατ. ευρώ (2.154,8 εκατ. δολάρια) έναντι 1.282,6 εκατ. ευρώ (1.625 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2012.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 101,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,5%, όπως αναφέρει το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, το Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 4.025 εκατ. ευρώ (5.356,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.729 εκατ. ευρώ (4.779,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 120,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, το Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.391,5 εκατ. ευρώ (3.201,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.446,4 εκατ. ευρώ (3.154,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2012 παρουσιάζοντας μείωση 2,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 19 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε σε 1.633,5 εκατ. ευρώ (2.154,8 εκατ. δολάρια) έναντι 1.282,6 εκατ. ευρώ (1.625 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 27,4%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 101,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,5%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε στο ποσό των 35.252,1 εκατ. ευρώ (46.305,2 εκατ. δολάρια) έναντι 36.534,4 εκατ. ευρώ (46.713 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 3,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.204,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε στο ποσό των 20.780,3 εκατ. ευρώ (27.446,4 εκατ. δολάρια) έναντι 19.794 εκατ. ευρώ (25.432,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 5,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 287,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε σε 14.471,8 εκατ. ευρώ (18.858,8 εκατ. δολάρια) έναντι 16.740,4 εκατ. ευρώ (21.280,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 13,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 916,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,5%.

newmoney.gr