Κατά το χρονικό διάστημα, από 11.09.2013 έως και 18.11.2013, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος κοινωνικής δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε από τον υπηρεσιακό ιατρό της Ελληνικής Αστυνομίας, εξέταση μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές εξετάστηκαν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τον ιατρό Γενικής Ιατρικής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Εμμανουήλ Τζαγκαράκη, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου, για τη χορήγηση του απαιτούμενου ιατρικού δικαιολογητικού, το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή τους, στις αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων τους.

Οι εξετάσεις των εκατόν ενενήντα (190) μαθητών συνολικά, πραγματοποιήθηκαν, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, στο ιατρείο της Σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.