Πλαστές συνταγές που έφτιαχνε φαρμακείο στην Κρήτη με ποσό που ξεπερνά τις 65000ευρώ αποκαλύπτει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΟΓΑ.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Στα πλαίσια των συνεχιζόμενων πανελλαδικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Επιθεώρηση του ΟΓΑ, διαπίστωσε μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

Σε Φαρμακείο της Κρήτης κατά των έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών του ΟΓΑ βρέθηκαν σφραγίδες γιατρών που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη έκδοση συνταγών με φάρμακα που ουδέποτε παρέλαβαν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.,
Επίσης:
Εκτελούσε συνταγές με φάρμακα τα οποία δεν παραδόθηκαν σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Εκδίδοντο συνταγές στο όνομα ασφαλισμένων σε φύλλο συνταγολογίου που ανήκε σε άλλον ασφαλισμένο

Τέλος, από τις καταθέσεις των ασφαλισμένων προκύπτει ότι συγκέντρωνε τα συνταγολόγια ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα οποία συνταγογραφούντο φάρμακα εν αγνοία τους.

Η αξία των πλαστών συνταγών που ελέγχθηκαν ξεπερνά το ποσό των 65.000,00 ευρώ
"