Στη Βουλή βρέθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος με αφορμή τη συζήτηση της ερώτησης του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στρατούλη, ανακοίνωσε την επιδότηση πέραν των 12 μηνών για τους μακροχρόνια άνεργους, ενώ αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στις δράσεις για την ενίσχυση της απασχόληση.

Απατώντας αρχικά στην ερώτηση του κ. Στρατούλη, η οποία αφορούσε το επίδομα ανεργίας για τους μακροχρόνια άνεργους ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα του επιδόματος ανεργίας για μακροχρόνια ανέργους, λέγοντας πως «από 1-1-2014 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ενίσχυσης των μακροχρόνια ανέργων σε εφαρμογή του ν. 4093/12.

Άνεργοι πέραν του 12μηνου, ηλικίας 20-66 ετών που έχουν εξαντλήσει την δικαιούμενη τακτική επιδότηση, δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιου ανέργου ύψους 200 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, και προσαυξανόμενο με 586 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Το προηγούμενο πρόγραμμα περιοριζόταν στην ηλικιακή ομάδα 45-65 ετών».

Με την ευκαιρία όμως της ερώτησης, ο Υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και κατέθεσε μάλιστα ολοκληρωμένο πίνακα σχετικά με τις υλοποιούμενες και τις σχεδιαζόμενες δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τέλος, στο πρόγραμμα «εγγυήσεων για τη νεολαία», σύμφωνα με το οποίο όλοι οι νέοι έως 25 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

    Α) ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β) ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

 

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης

Υλοποιούμενες

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

Υλοποίηση μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων

87.716.167

22.000 άνεργοι

 

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

Πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις

Φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΤ

14.606.381

104 άνεργοι (α’ κύκλος)

207 άνεργοι (β’ κύκλος)

 

Ειδικό διετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών

(ανοιχτό μόνο για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο)

Δημιουργία θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με αυξημένη επιχορήγηση σε ειδικές ομάδες ανέργων:

Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες και δέσμευση των επιχειρήσεων για διατήρηση προσωπικού για 12 μήνες.

Προϋπόθεση: να μην έχει απολύσει προσωπικό κατά το 6μηνο, πριν την ένταξη στο πρόγραμμα.

Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

170.940.000 €

25.000

 

 

 

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιδότηση των ασφαλιστικών  εισφορών.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες και δέσμευση των επιχειρήσεων για διατήρηση του προσωπικού για 12 μήνες.

Προϋπόθεση: μη απόλυση το τελευταίο 6μηνο.

Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

26.970.000 €

5.000

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

Δημιουργία θέσεων πλήρους  απασχόλησης για άνεργους έως 35 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου(ΑΕΙ/ΤΕΙ), μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις & σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχορήγηση: 20€/ημ έως 24 ετών & 25€/ημ άνω 24 ετών.

Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες με δέσμευση του εργοδότη να διατηρήσει τον άνεργο για 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. 

Προϋπόθεση: μη απόλυση το τελευταίο 3μηνο,

Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

108.000.000 €

7.200

(5.000 + 2.200)

 

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.

Σπονδυλωτή πορεία εισόδου στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει:

·      θεωρητική κατάρτιση (80 ωρών) σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,

·      πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 500 ωρών).

Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης, μέσω της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους για έναν (1) χρόνο, όταν μετατρέψει την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας

130.000.000€

35.000 άνεργοι

 

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.

 

Τομέας Ναυτιλίας

Σπονδυλωτή πορεία εισόδου στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει:

·      θεωρητική κατάρτιση (80 ωρών) σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,

·      πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 500 ωρών).

Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης, μέσω της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους για έναν (1) χρόνο, όταν μετατρέψει την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας

6.423.150 €

1.000

 

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.

 

Τομέας Τουρισμού

Σπονδυλωτή πορεία εισόδου στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει:

·      θεωρητική κατάρτιση (80 ωρών) σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,

·      πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 500 ωρών).

Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης, μέσω της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους για έναν (1) χρόνο, όταν μετατρέψει την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας

39.000.000

10.000

 

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού για νέους

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, μέσω της πρόσληψης ανέργων  για την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού.

Υλοποίηση: σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς στον τομέα του πολιτισμού

15.000.000 €

1.600 άνεργοι

 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (ΟΑΕΔ)

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, μέσω πρόσληψης σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.  Η δράση εντάσσεται σε διαφορετικά Ε.Π. του ΕΚΤ. Στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» εντάσσεται η παρέμβαση που αφορά σε 10.000 ωφελούμενους.

Θέσεις 5μηνης διάρκειας

Υλοποίηση ΟΑΕΔ

 

50.000 (εκ των οποίων οι 10.000 ωφελούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

 

 

Αναμενόμενες Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης

 


Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Απευθύνεται σε ανέργους έως 35 ετών

12.780.000€

3.000 άνεργοι

 

Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικό-τητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών

Η οικονομική ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων νέων και η συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω mentoring, αφενός στα στάδια σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της.

20.000.000€

2.000 άνεργοι

 

ΝΘΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ -ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ -

Προκήρυξη προγράμματος 3μηνης επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για 10.000 ωφελούμενους των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ και 3.000 της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

20.000.000,00

13.000 άνεργοι

 

Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία»

Προσφορά ΣΕ νέους έως 25 ετών απασχόλησης καλής ποιότητας, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση

171.517.029

 

 

 


 

Β. Δράσεις Προκατάρτισης – Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

·  Μέσω ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ

Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα

Υλοποίηση από ΚΕΚ

 

 

 

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με χρήση του νέου συστήματος των επιταγών κατάρτισης (voucher)

·  Επαγγελματική κατάρτιση 1.500 άνεργων δημοσιογράφων

Προϋπολογισμός: 5.100.000 €

Φορέας υλοποίησης: ΕΣΗΕΑ.

·  Επαγγελματική κατάρτιση 4.900 ανέργων στα ορυχεία – λατομεία.

Προϋπολογισμός: 32.000.000 €

Φορέας υλοποίησης: Τ.Ε.Ε.

·  Επαγγελματική κατάρτιση 36.000 ανέργων σε χρήση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ,

Προϋπολογισμός: 43.996.800. €

Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα

Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

81.096.800

43.064 άνεργοι

 

 


 

Γ. Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης, Προστασίας και Απασχόλησης

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πλήθος ωφελουμένων

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

Υλοποίηση μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων

60.000.000 €

12.000 άνεργοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων

 

«Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».

Δημιουργία 264 κοινωνικών δομών σε όλη τη χώρα, σε δήμους άνω των 60.000 κατοίκων.

 

·      Κοινωνικά Παντοπωλεία,

·      Παροχή Συσσιτίων,

·      Κοινωνικά φαρμακεία,

·      Υπνωτήρια,

·      Ανοιχτά κέντρα Υποδοχής Αστέγων

·      Δημοτικοί Λαχανόκηποι,

·      Τράπεζες χρόνου,

·      Γραφεία Διαμεσολάβησης

 

Υλοποίηση: ΜΚΟ σε συνεργασία με ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

38.766.700 €

63.000 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων

 

Δημιουργία 1.143 θέσεων εργασίας για τη λειτουργία των δομών

 

 


 


Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πλήθος ωφελουμένων

Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ)

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες (π.χ: άτομα με αναπηρία, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, μετανάστες, πρόσφυγες, κ.α) για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

79.560.000 €

7.713

 

Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων

Παροχή υπηρεσιών στήριξης για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχόλησης ευπαθών ομάδων, όπως οι Ρομά, 

Υλοποίηση σε συνεργασία με ΟΤΑ

12.400.000 €

2.360

 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και

 

Κέντρα Διημέρευσης –

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ