Τέλος στον φόβο χιλιάδων ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ δίνει εγκύκλιος του Ταμείου με την οποία αναμένεται να πάρουν το 80% της σύνταξης περίπου 30.000 ασφαλισμένοι του Ταμείου, καθώς θα ξεμπλοκάρει η διαδικασία για την προσύνταξη. Μέχρι σήμερα όσοι ήθελαν να βγουν πρόωρα στην σύνταξη έτρεμαν τον χρόνο που χρειαζόταν μέχρι να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα που δικαιούνταν.

Με τα νέα όμως δεδομένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα λαμβάνουν προσύνταξη μέσα σε 45 ημέρες ή το πολύ σε 75 ημέρες σε περίπτωση που έχουν διαδοχική ασφάλιση σε διαφορετικά Ταμεία.

Όπως αναφέρει το Έθνος, η προσωρινή σύνταξη φτάνει το 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ορίου.

Επίσης ρυθμίζονται ζητήματα όσων αποχωρούν με αναγνώριση πλασματικών ετών ή κάνουν διακοπή επαγγέλματος χωρίς να έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ακόμη, προσωρινή σύνταξη δεν θα απονέμεται αν ο ασφαλισμένος έχει οφειλές και το ποσό ξεπερνάει το 30πλάσιο του κατώτατου ορίου συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ ή των νέων ασφαλισμένων με ανώτατο όριο τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση πλήρους αποπληρωμής τότε θα επιτρέπεται η απονομή προσωρινής σύνταξης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, συνδέεται απόλυτα με την υποχρέωση του υπαλλήλου να ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίζονται και να ενημερώνει τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωση υποβολής μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία.

Αμέσως μετά την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών η υπηρεσία θα προχωρά στη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, ο ΟΑΕΕ αναμένεται να εφαρμόσει αναδρομικά και τις ρυθμίσεις για τα αιτήματα συντάξεων τα οποία εκκρεμούσαν εδώ και καιρό.

Παράλληλα στην εγκύκλιο αναφέρεται πως:

- Οι χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας, επιδοτούμενης ασθενείας, κύησης, λοχείας και αναπηρικής σύνταξης συνυπολογίζονται υπό προϋποθέσεις στον συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση, χωρίς να προηγείται διαδικασία αναγνώρισης.

-Το συνταξιοδοτικό αίτημα λογίζεται σε κάθε περίπτωση και ως αίτημα απονομής προσωρινής σύνταξης και δεν απαιτείται ειδική για τον σκοπό αυτόν αίτηση.

protothema.gr