Κατατέθηκε την 1η Μαΐου, η Υποψηφιότητα του Ηρακλείου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου:

Η πρόταση περιελάμβανε, μια πλήρης αναφορά για προτεινόμενες Νεανικές Δράσεις που θα λάβουν χώρα το 2014 και καλύπτουν θέματα όπως το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, η Νεανική Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση, οι Καινοτομίες & Νέες Τεχνολογίες, η Λογοτεχνία, η Αγροτική Τοπική Οικονομία, η Δια Βίου Μάθηση, η Φυλετική Διαφορετικότητα, τα Σύγχρονα Κοινωνικά Ζητήματα, οι Σύγχρονες Νεανικές Δομές κ.α.

Επίσης ο Ηλεκτρονικός Φάκελος υποψηφιότητας περιελάμβανε πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την πόλη μας και τις υποδομές τις, αλλά και πολλές φωτογραφίες και βίντεο του Ηρακλείου και της Κρήτης, για το χθες και το σήμερα.

Ειδική αναφορά έγινε και στους Υποστηρικτές μας στο εγχείρημα αυτό, Πολιτικούς, Ακαδημαϊκούς, Παραγωγικούς, Κοινωνικούς και άλλους φορείς, που ξεπέρασαν τους 60 (εξήντα) και τους ευχαριστούμε πολύ.

Φυσικά εκτενής αναφορά έγινε και στην ΜΚΟ Youthnet Hellas με την οποία, εργαστήκαμε σκληρά όλο αυτό το διάστημα, ως επίσημος συνεργάτης μας, για την ολοκλήρωση της πρότασης και την υποβολή της υποψηφιότητας.

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας & Εθελοντισμού κ. Νίκος Γιαλιτάκης, τόνισε ότι :


« Με την κατάθεση της υποψηφιότητας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της Επιτροπής Σύνταξης και Διαχείρισης της Υποψηφιότητας, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά ακόμη περισσότερο να ευχαριστήσω, όλους εκείνους τους φορείς και τα πρόσωπα που μας εκδήλωσαν τη συμπαράσταση τους από την πρώτη στιγμή και με τους οποίους μαζί θα υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα του 2014, εφόσον μας απονεμηθεί ο τίτλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικά θα ήθελα να αναφερθώ, στον Σύμβουλο Πληροφορικής της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηρακλείου, την ΜΚΟ Ρεύμα Ενεργών Πολιτών, την Critical Mass και την Ποδηλαζώντας-Freevox, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το Λύκειο των Ελληνίδων και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής για την πολύτιμη βοήθεια τους στην υλοποίηση όλων των προωθητικών, για την υποψηφιότητα, Εκδηλώσεων που διοργανώσαμε όλο το προηγούμενο μήνα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η συμμετοχή και η προσφορά, όλων αυτών ήταν αποκλειστικά σε εθελοντική βάση
».