Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, ως Εταίρος της Α.Σ. Χανιά Απασχόληση με συντονιστή Εταίρο τη Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Χανιά Δρόμοι Απασχόλησης», προσκαλεί στην Εναρκτήρια Ημερίδα Παρουσίασης της Πράξης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 4 ,4ος όροφος).

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του Δήμου μας για τους στόχους και το περιεχόμενο της εν λόγω πράξης που υλοποιείται στα πλαίσια των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση – ΤΟΠΣΑ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Χανιά Απασχόληση».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17:45-18:00

Προσέλευση

18:00-18:20

Χαιρετισμοί

18:20-18:40

«Παρουσίαση της Πράξης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Χανιά Δρόμοι Απασχόλησης».

18:40-19:00

«Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων».

19:00-19:30

Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

Η Α.Σ. «ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» απαρτίζεται από τους εξής φορείς: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ.),ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε., ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.