Οικονομική "ανάσα" για έναν χρόνο, προσέφερε σε οικογένεια υπερχρεωμένων δανειοληπτών, μια ακόμη απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων με την οποία - ουσιαστικά - απαγορεύεται η "μεταβίβαση" των χρεών και καθορίζονται μηδενικές καταβολές δόσεων.

Η συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αφορά "οικογένεια στην οποία, ο σύζυγος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος η σύζυγος βρίσκεται με αναπηρία 67%, έχουν ένα ανήλικο τέκνο, ενώ ο σύζυγος και η σύζυγος είναι οφειλέτες, αλλά και εγγυητές αλλήλων συνολικής χρέωσης σε δύο Τράπεζες 439.861,77 Ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν μία μονοκατοικία 150 τ.μ κυριότητας 100% του συζύγου, μικρά αγροτεμάχια και ένα αυτοκίνητο χαμηλής εμπορικής αξίας.

Τα έσοδα και των δύο συζύγων μηνιαίως , φθάνουν τα 1700 Ευρώ. αλλά και το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος( από τους ίδιους ), για διαβίωση της οικογένειας, απαιτούνται 1700 Ευρώ/μηνιαίως , λόγω ανήλικου τέκνου και αναπηρίας της συζύγου.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, στην συνεδρίαση του στις 13-11-2013, αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε ο προβλεπόμενος εκ του άρθρου 3 ν.3869/2010 προδικαστικός συμβιβασμός,λόγω μη συναίνεσης των Τραπεζών , στο προτεινόμενο σχέδιο των δανειοληπτών και αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις των παρασταθέντων διαδίκων,( που ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους), αλλά και τα επιδειχθέντα έγγραφα ,αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής για ένα έτος:

1)Να ορίσει μηδενικές καταβολές και για τις δύο Τράπεζες
2)Να απαγορέψει στις Τράπεζες κάθε καταδιωκτικού μέτρου
3) Να διατάξει την διατήρηση της πραγματικής και νομική κατάσταση της περιουσίας των δανειοληπτών,
4)Το πρωτοφανές σε αυτή την διαταγή είναι η απαγόρευση " της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της οικογένειας ".

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για ακόμα μια δικαίωση , αλλά και ελπίδα, για την υπερχρεωμένη οικογένεια, μέλη της , η οποία τόσο εξωδικαστικά αλλά και δικαστικά στηρίχτηκε και οδηγήθηκε από αυτήν."