Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών ΤΕΕ-ΤΑΚ με ανακοίνωσή της κάνει μια αποτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών στο ΤΕΕ. Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:

"Η εκλογική διαδικασία της Κυριακής 24.11.2013 στο ΤΕΕ, απέδειξε πως οι μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης αξιολόγησαν χωρίς προκαταλήψεις και αντιμετώπισαν θετικά το έργο του ΤΕΕ-ΤΑΚ τα τελευταία 7 χρόνια, αρνούμενοι να υιοθετήσουν μηδενιστικές λογικές που προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τα πάντα με τις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις, επενδύοντας με άνεση το στείρο λαϊκισμό με αυτόνομους και «ακομμάτιστους» μανδύες. 

Είναι προφανές πως το σημερινό αποτέλεσμα στο χώρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ, δεν αποτιμά την πραγματική του δραστηριότητα την προηγούμενη γόνιμη τριετία, αλλά προέρχεται συντριπτικά από την επιτηδευμένη ταύτισή του με ένα καταρρέον πολιτικό σύστημα που επιχείρησε προεκλογικά να επιβάλει με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα, η πρώτη σε ψήφους παράταξη, αποδίδοντας σε όργανα του επιμελητηρίου λογικές και πρακτικές που επί 7 χρόνια ως πλειοψηφία αντιπαλαίψαμε και καταδικάσαμε με όλους τους τρόπους. 

Παράλληλα στις εκλογές αυτές αναγνωρίστηκε ο υπεύθυνος αγώνας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ να διατηρήσει «ανοιχτό» προς όλους και βαθιά δημοκρατικό στη νοοτροπία και την πρακτική του , το χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θεωρούμε πως η ελεύθερη έκφραση των συναδέλφων όπως εκφράστηκε στις εκλογές, ανασχηματίζοντας τις προτιμήσεις τους και διατυπώνοντας την προτίμησή τους με ένα άλλο τρόπο, αναδεικνύει ζητήματα και προτεραιότητες που μας αφορούν όλους, χωρίς να αίρει τη βαθιά ανάγκη για συγκλίσεις, διάλογο και συνεργασία που αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια τη διαρκή πρακτική ενός ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ,όπως την εκφράζει σήμερα η Δημοκρατική Συμπαράταξη.

Το ΤΕΕ-ΤΑΚ, σε μια συγκυρία μεγάλης και εντεινόμενης κρίσης, που επιδέχεται πολλαπλές και όχι μονόπλευρες παραταξιακές ερμηνείες απέδειξε πως αποτελεί διαρκές βήμα κινητοποίησης και πολυεπίπεδης έκφρασης των μελών του ,συλλογικότητα όπου μπορούν να πραγματοποιούνται δημιουργικές συνθέσεις απόψεων, ιδεών και πρωτοβουλιών, χώρο μαχητικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων για τα ζητήματα των μηχανικών και της τοπικής πραγματικότητας και παραγωγικό και κοινωνικό εταίρο που μπορεί να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην ανάδειξη του υπεύθυνου ρόλου των μηχανικών και του επιστημονικού και συλλογικού τους χώρου του ΤΕΕ, του ενεργού τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας και πρωταρχικά βέβαια της τοπικής Κοινωνίας της Ανατολικής Κρήτης.

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη κατάφερε να ενώσει και να διατηρήσει ενεργές τις δυνάμεις που θεωρούν πως ο ρόλος του ΤΕΕ-ΤΑΚ και οι αγώνες του τα τελευταία 7 χρόνια, έχουν κατακτήσει επάξια ένα ισχυρό έρεισμα στις συνειδήσεις των συναδέλφων. Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας το επιβεβαιώνει και το αποδεικνύει σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για όλη την ελληνική κοινωνία και βέβαια για τα μέλη του ΤΕΕ-ΤΑΚ. 

Αυτό αποτελεί γεγονός που πρέπει να έχουν όλοι τη μεγαλοψυχία και την εντιμότητα να αναγνωρίσουν, πέρα από κραυγές και ιδιοτελείς ρητορικές κορώνες που δεν πρόκειται να ωφελήσουν κανένα. 

Η αποτίμηση της προσπάθειας του Επιμελητηρίου δεν υπήρξε πάντα εύκολη , ειδικά σήμερα που οι απαράδεκτες και καταστρεπτικές μνημονιακές πολιτικές αλλά και ο αδιέξοδος λαϊκισμός δοκιμάζουν ισότιμα τις αντοχές όλων μας. 

Οι συνάδελφοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ-ΤΑΚ όμως, αλλά και όλοι οι κοινωνικοί μας εταίροι, που δεν χαρακτηρίζονται από διαθέσεις άσκοπης προεκλογικής ή μετεκλογικής θριαμβολογίας, αναγνώρισαν και απέδειξαν με την ψήφο τους πως επιθυμούν μια συνέχεια που θα έχει ως βασική της τακτική και στρατηγική επιδίωξη τη διατήρηση του χώρου του Επιμελητηρίου ως επιστημονικού και μαχητικού εκφραστή των μελών του με όλους τους τρόπους και όχι ως ενός απλού φορέα διαμαρτυρίας και υιοθέτησης αιτημάτων και διεκδικήσεων, την ώρα που η Ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται με όλους τους τρόπους. 

Οι δράσεις , οι πρωτοβουλίες και το έργο του ΤΕΕ-ΤΑΚ στον παραγωγικό, τον κοινωνικό και τον ευρύτερο πολιτικό χώρο, η ανάπτυξη δεσμών με τους θεσμικούς και δημοκρατικούς θεσμούς της Πατρίδας μας και τις εκφράσεις του Πολιτισμού μας σε όλα τα επίπεδα και ο συντονισμός μας με τις πραγματικές ανάγκες των μηχανικών και ιδιαίτερα των νέων, αποτελούν για τη ΔΗΣΥΜ, αδιαπραγμάτευτα προγραμματικά ζητήματα που θεωρούμε πως αναβαθμίζουν και κρίνουν συνολικά την προσπάθεια μας, ως επιστημόνων, κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων και μελών ενός ιστορικού Επιμελητηρίου. 

Οι συνάδελφοι με την ελεύθερη επιλογή τους στις εκλογές επιβεβαίωσαν αυτή την αντίληψη, που εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγάλη πλειοψηφική άποψη της ίδιας της Ελληνικής κοινωνίας. 

Ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ και ιδιαίτερα τους νέους συναδέλφους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για τον αξιοπρεπή αγώνα και την ολόπλευρη συμβολή τους στις δύσκολες αυτές εκλογές ,όπου απέδειξαν πως διαθέτουν πάντα βαθιά πίστη στις δημοκρατικές αξίες και αγωνίζονται με ανοιχτό βλέμμα και συλλογική νοοτροπία για τα ζητήματα των Μηχανικών και της Ελληνικής Κοινωνίας. 

Με θετικό τρόπο, θεωρούμε πως πρέπει να αναφερθούμε και σε όλους εκείνους τους συναδέλφους, που ανεξάρτητα από το ψηφοδέλτιο που συμμετείχαν ή προτίμησαν στις εκλογές, απέδειξαν με τη στάση τους πως το ΤΕΕ-ΤΑΚ είναι χώρος όπου κυριαρχεί η δημοκρατική αντίληψη, ανεξάρτητα από τις αντίθετες πρακτικές μιας ελάχιστης μειοψηφίας. 

Έχουμε την πεποίθηση πως συνέβαλαν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο, στη διατήρηση της φυσιογνωμίας ενός ανοικτού και ελεύθερου Επιμελητηρίου, που αποτελεί κοινή μας υπόθεση. 

Η πρόσκλησή μας και αυτή τη φορά, μετά τις εκλογές είναι ανοιχτή προς όλους , χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς και αποδεικνύει την εμμονή μας σε ένα αξιακό υπόστρωμα που ευνοεί το διάλογο, τη δημιουργική αναζήτηση και την έντιμη και σθεναρή υποστήριξη όλων των θεμάτων που μπορούν να ενισχύουν την ενότητα και τη συνύπαρξή μας στο χώρο του Επιμελητηρίου. 

Η δική μας νοοτροπία χτίζεται μέσα από τη συμμετοχή και τη σύνθεση. Δεν φοβάται να μιλήσει για αξιολογήσεις και ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, ούτε να καταγγείλει άδικα μέτρα και οριζόντιες επαχθείς ρυθμίσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ,που αποδομούν την κοινωνική συνοχή και καταστρέφουν τις αντοχές της ελληνικής Κοινωνίας.

Ο αγώνας μας υπερασπίζεται τα δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας των Μηχανικών και των Ελλήνων Πολιτών και στηλιτεύει με κάθε τρόπο την κυριαρχία και την επέκταση της αγοραίας λογικής που αγνοεί την πολύτιμη φυσική και πολιτισμική μας ιδιαιτερότητα. 

Ο χώρος του ΤΕΕ-ΤΑΚ, είναι ένας τόπος συνάντησης με όσους αρνούνται να υποκύψουν στους μηχανισμούς της εξουσίας και της λήθης και παλεύουν για τη διατήρηση και την προστασία της πολύτιμης φυσικής, αρχιτεκτονικής, μνημειακής και αρχαιολογικής μας κληρονομιάς. 

Παράλληλα όμως προσπαθεί να συμβάλει με όλους τους τρόπους στον εξορθολογισμό και την προγραμματική και οργανωτική επάρκεια και λειτουργία της παραγωγικής μας συνθήκης με τρόπο που αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες ανάγκες και ιδιαίτερα τον επείγοντα χαρακτήρα ανόρθωσης ενός κυρίαρχου και παρακμασμένου παραγωγικού και πολιτικού προτύπου. 

Κάθε άλλη αντίληψη αποκλειστικής και δογματικής προσήλωσης σε ιδεολογήματα κάθε λογής, το μόνο που μπορεί να επιβεβαιώνει σήμερα, είναι πως η εποχή των κλειστών δογμάτων και των εύκολων θεωρήσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί και μαζί της έχει ξεπεραστεί κάθε προκρούστεια λογική που θεωρεί πως η πραγματικότητα πρέπει να υποκύπτει στη μονοδιάστατη θεώρηση των κλειστών απόψεων μιας αντίληψης που στο βάθος εναντιώνεται στην ανάγκη κατανόησης ενός εξελισσόμενου και μεταβαλλόμενου Κόσμου. 

Ο χώρος του ΤΕΕ-ΤΑΚ ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας ανοικτός δημοκρατικός «τόπος ελευθερίας», πεδίο ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ σε όλα τα μέτωπα και τις δραστηριότητες που εκφράζουν τους μηχανικούς και τον κοινό τους αγώνα με την ελληνική Κοινωνία. 

Αυτός ο στόχος αποτελεί για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τη μόνη προοπτική του επιμελητηρίου και αυτήν θα υπηρετήσουμε με όλους τους τρόπους και με ανοικτό βλέμμα προς όλους! 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ !

Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών ΤΕΕ-ΤΑΚ"