Το "Σπίτι των Αγγέλων", που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο στη θέση Κλειδού του δήμου Αρχανών, θα αγκαλιάσει παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, που δυστυχώς εγκαταλείπονται από τις οικογένειες τους, ώστε να μην είναι απροστάτευτα και να αποκτήσουν τα δικά τους φτερά! Ο ξενώνας θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί μέχρι 28 παιδιά.