Εκλογοβαρόμετρο ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, αποτελούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών και μελετών Sentiment Analysis/Cretan Polls, για το δήμο Πλατανιά Χανίων και παρουσιάζει το Flashnews.gr.

Βάσει της έρευνας το 48,1% των ερωτηθέντων δηλώνει υπέρ της επανεκλογής του νυν δημάρχου, ενώ στα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζουν οι πολίτες πρώτο αναδεικνύεται αυτό του κακού οδικού δικτύου.

Η μελέτη της Sentiment Analysis/Cretan Polls χωρίστηκε σε δύο(2) βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών και ο δεύτερος αφορά την αξιολόγηση και βαθμολογία του δημαρχιακού έργου και την αποτύπωση της δυναμικής αναφορικά με την επανεκλογή του εν ενεργεία δημάρχου.

Πρώτος πυλώνας

Στον πρώτο πυλώνα της έρευνας οι πολίτες του Δήμου Πλατανιά απάντησαν αυθόρμητα, στα πλαίσια ανοικτής ερώτησης, για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος τους.

Παράλληλα καταγράφηκε και η τάση αναφορικά με την ευθύνη που αναλογεί στο κράτος και στους δημάρχους για τη λειτουργία και τα προβλήματα των Δήμων.

Το 53,2% των πολιτών θεωρεί ότι την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία και τα προβλήματα των Δήμων την έχουν από κοινού δήμαρχοι και κράτος.

Στο ίδιο ερώτημα το 23,8% επιλέγει το κράτος, ενώ μόλις το 12,8% προβαίνει σε καταμερισμό της ευθύνης μόνο στους δημάρχους.Στο κομμάτι που αφορά την ποιότητα της ζωής των δημοτών τα ποσοστά είναι μοιρασμένα. Το 45,6% δηλώνει ότι είναι «Πολύ» έως «Αρκετά» ικανοποιημένο από την ποιότητα της ζωής τους στο Δήμο Πλατανιά, ενώ το 52% είναι από «Λίγο» ως «Καθόλου».Στην αυθόρμητη καταγραφή των προβλημάτων πρώτο έρχεται η επιλογή «Κανένα» με 36,3%. Ακολουθούν το κακό οδικό δίκτυο με 32,9%, η καθαριότητα με 21,1%, η ύδρευση με 18,9% και τα υψηλά δημοτικά τέλη με 10,7% .

Καταγράφηκαν αρκετά περισσότερα προβλήματα τα οποία, λαμβάνουν μικρότερα ποσοστά. Στους Πίνακες 5 & 6 παρουσιάζονται τα προβλήματα τα οποία συγκέντρωσαν άνω του 1% στο σύνολο του Δήμου.

Βασικό είναι να αναφέρουμε ότι σε κάθε μια από τις τέσσερις περιοχές που μελετήθηκαν, Πλατανιάς, Κολυμβάρι, Μουσούροι και Βουκολίες τα τέσσερα(4) προαναφερόμενα προβλήματα είναι σε ιεράρχηση τα σημαντικότερα σε επίπεδο ποσοστών.

Δεύτερος πυλώνας

Στο δεύτερο πυλώνα της μελέτης οι πολίτες του Δήμου βαθμολόγησαν από το ένα(1) έως το δέκα(10), όπου ένα(1) πολύ αρνητικά και δέκα(10) πολύ θετικά το έργο και την προσπάθεια του δημάρχου Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη.

Από το έξι(6) έως το δέκα(10), θετική γνώμη, κινήθηκε το 70,8% του δείγματος. Με πέντε(5), ουδέτερες απόψεις, βαθμολόγησε το 12,2% των πολιτών, ενώ από ένα(1) έως και το τέσσερα(4),αρνητικές γνώμες, το 17%.

Στο ερώτημα «αν θεωρείτε χρήσιμο στις επόμενες δημοτικές εκλογές να επανεκλεγεί ο κ. Γιάννης Μαλανδράκης», οι πολίτες του Δήμου Πλατανιά σε ποσοστό 48,1% απάντησαν «Ναι». Ενώ μόλις το 12,1% δε θεωρεί χρήσιμη την επανεκλογή του.

Υψηλό ποσοστό της τάξεως του 39,8%, δε μας απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση.
Αρκετά χρήσιμη είναι η αποκωδικοποίηση αυτού του 39,8%. Από το 39,8% μας δίνεται η δυνατότητα να αναλύσουμε τη συμπεριφορά του 26,98%.

Το 56,89% από το 26,98%, βαθμολογεί τον κ. Μαλανδράκη από το έξι(6) έως και το δέκα(10), βάσει του έργου του και της προσπάθειας του.

Πέντε(5) τον βαθμολογεί το 22,41% και από το ένα(1) έως και το τέσσερα(4) το 20,7%.

Ουσιαστικά αναλύοντας την επιλογή «Δεν απαντώ» στην συγκεκριμένη ερώτηση, δηλαδή τους πολίτες που δε μας απάντησαν στο ερώτημα της επανεκλογής, ο νυν δήμαρχος εν δυνάμει μπορεί να κερδίσει άλλες 15,3 ποσοστιαίες μονάδες.Ταυτότητα της έρευνας


Η μελέτη διενεργήθηκε από τη Sentiment Analysis/Cretan Polls.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 19 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου σε δείγμα τετρακοσίων(400) πολιτών.

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και τα στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν οι τέσσερις(4) παλιοί Καποδιστριακοί Δήμοι του νέου Δήμου Πλατανιά.

Δηλαδή το Κολυμβάρι, οι Βουκολιές, οι Μουσούροι και ο Πλατανιάς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν στη βάση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του 2010.