Σε σχέση με την υπ’αριθ. 1156/22.10.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 17.10.2013, σχετικά με την καταγγελία της ΄Ενωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης για την έλλειψη αλεξίσφαιρων γιλέκων, το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 7017/4/17040/15.11.2013 απάντηση:

«Σας γνωρίζουμε ότι η τήρηση των κανόνων ασφάλειας για την προστασία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αποτελεί βασικό μέλημα και σταθερό στόχο του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άλλωστε, η διαρκής προσπάθεια και μέριμνα για τη δημιουργία των απαραίτητων, υποδομών και συνθηκών, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας του εν λόγω προσωπικού, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χάραξη και την εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά στα αλεξίσφαιρα γιλέκα που έχουν διατεθεί στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σας ενημερώνουμε, ότι αυτά φέρουν ανάλογη πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Σε ένα ποσοστό από τον υφιστάμενο αριθμό αλεξίσφαιρων γιλέκων έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της δεκαετούς εγγύησης για το αντιβαλλιστικό υλικό τους και για το λόγο αυτό φυλάσσεται στις αποθήκες των Υπηρεσιών και δεν χορηγείται στο προσωπικό.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί διαταγή που απεστάλη σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία, μεταξύ των άλλων, αναγράφονται ο τρόπος που επιβάλλεται να φέρεται το αλεξίσφαιρο γιλέκο, οι συνθήκες συντήρησής του, ο τρόπος εναποθήκευσης και καθαρισμού του σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν σε ετικέτα εντός ενός εκάστου εξ αυτών.

Σημειώνεται δε, ότι τα υπό προμήθεια, είτε μέσω των Προγραμμάτων Προμηθειών είτε μέσω δωρεών, αλεξίσφαιρα γιλέκα απαιτείται να φέρουν πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο NIJ0101.04, ώστε να διασφαλίζεται η βαλλιστική αντίσταση που απαιτείται να έχουν αυτά.

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που χορηγούνται στις αστυνομικές Υπηρεσίες καλύπτουν τα ανώτατα δυνατά επίπεδα προστασίας, έχουν το μικρότερο δυνατό βάρος που η σημερινή τεχνολογία παρέχει και καλύπτουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια του σώματος, ανάλογα με τον τύπο αυτών.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στο ζήτημα των αλεξίσφαιρων γιλέκων που έχουν διατεθεί στις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με ενημέρωση μας, σας γνωρίζουμε ότι στην εν λόγω Υπηρεσία έχουν χορηγηθεί συνολικά 1.380 αλεξίσφαιρα γιλέκα, εκ των οποίων τα 165 χορηγήθηκαν κατά την τελευταία τριετία.

Επιπλέον, στην ιδία Υπηρεσία χορηγήθηκαν 200 αλεξίσφαιρα γιλέκα από το σύνολο των 3.037, που δόθηκαν ως δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Η κατανομή αυτή εκτιμάται ότι θα καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις υπηρεσιακές ανάγκες στο συγκεκριμένο τομέα.

Σημειώνεται δε, ότι το αλεξίσφαιρο γιλέκο δεν αποτελεί ατομικό εφόδιο αλλά στατικό υλικό της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του από περισσότερους αστυνομικούς, τηρώντας πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή και από απόψεως υγιεινής.

Πάντως, σας πληροφορούμε ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Τεχνικών), παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα αντιβαλλιστικά υλικά και διερευνά τη δυνατότητα αναβάθμισης του προτύπου, για τη διασφάλιση πρόσθετης προστασίας από άλλους κινδύνους (αιχμηρά αντικείμενα, αντιπυρική προστασία κ.λπ.), προβαίνοντας στην επικαιροποίηση της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτό, με βάση τα διδάγματα της θεωρίας και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εκπαιδευτικό σύστημα, με προγραμματισμό και μελέτη, αναβαθμίζεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενταχθεί στο σύστημα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού και η περιοδική - συντηρητική εκπαίδευσή του.

Ειδικότερα, κατά το έτος 2013, οι αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας και των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας, παρακολουθούν τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε θέματα αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, αμυντικής σκοποβολής, μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης στόχων, κατά τη διάρκεια του οποίου ασκούνται στη σκοποβολή με τον ατομικό (πιστόλι, περίστροφο) και ομαδικό (υποπολυβόλο ΜΡ5) οπλισμό, βάλλοντας με ικανό αριθμό φυσιγγίων.

Στην εν λόγω εκπαίδευση, έχει προγραμματισθεί να συμμετάσχουν συνολικά 18.500 στελέχη, εκ των οποίων 1.459 αστυνομικοί και 309 ειδικοί φρουροί από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης.

Επιπροσθέτως, κατά το τρέχον έτος, έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε θέματα αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας – σκοποβολής:

• Εκπαίδευση προσωπικού των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, σε θέματα αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας - σκοποβολής.

• Εκπαίδευση του προσωπικού για τη στελέχωση των Ομάδων Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) των Αστυνομικών Διευθύνσεων, που υπάγονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης.

• Συντηρητική εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) των ανωτέρω Αστυνομικών Διευθύνσεων.

• Εκπαίδευση αστυνομικών και ειδικών φρουρών, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Μεσσαράς, της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, σε θέματα αντιμετώπισης σοβαρών και κρισίμων περιστατικών ελέγχου αυξημένης επικινδυνότητας οχημάτων και ατόμων, φρούρησης και μεταγωγής επικινδύνων κρατουμένων, συνοδείας χρηματαποστολών - οπλοτεχνικής και σκοποβολής.

Πέραν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι το ζήτημα της στελέχωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η συνολική δύναμη του Σώματος, με την ορθολογική κατανομή αυτής σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. Βάσει αυτών, έχουν κατανεμηθεί και οι οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Υπουργείο και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση των περιφερειακών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να εκπληρώνουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή τους, για το τρέχον έτος (2013) προκηρύχθηκαν, μεταξύ άλλων και 6 θέσεις ειδικών φρουρών, ειδικά για την ενίσχυση των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε) Χανίων, Αποκορώνου, Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου Μεσσαράς, και Λασιθίου, οι οποίες και καλύφθηκαν.

Επισημαίνεται δε, ότι οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Β' και των ειδικών φρουρών, από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, πραγματοποιούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 3 π.δ. 100/2003 και π.δ. 211/2005) και ουδεμία παρέμβαση γίνεται από την Υπηρεσία.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του π.δ. 100/2003 και το άρθρο 15 του π.δ. 211/2005 δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης και στους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων να αποσπούν το προσωπικό τους, μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Α', ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας.

Τέλος, από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τους εποπτευόμενους Φορείς μας, σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, καταβάλλονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση της μείωσης των λειτουργικών δαπανών και της εξοικονόμησης πόρων, προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση να διακυβεύεται το αξιόμαχο των Σωμάτων και η εύρυθμη υπηρεσιακή λειτουργία, η υγιεινή, η ασφάλεια και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ως και το επίπεδο των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών.

Προς το σκοπό αυτό, επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η κατάλληλη αξιοποίηση κάθε δημοσιονομικής και εν γένει οικονομικού χαρακτήρα δυνατότητας που μας παρέχεται όχι μόνο από το εσωτερικό, αλλά και από το ευρωπαϊκό δίκαιο, προκειμένου να καλύπτονται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι ανάγκες του προσωπικού και των Υπηρεσιών, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους, προς καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.»