Η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης κατέθεσε, ειδική, εισήγηση στο Υπουργείο Υγείας για την προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριάντα (30) θέσεων επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Σημαντικά προβλήματα στη στελέχωση των νοσοκομείων με ιατρικό προσωπικό, έρχονται να επιλύσουν και οι διορισμοί γιατρών ΕΣΥ κατά προτεραιότητα και επικουρικών, βάσει εισήγησης της 7ης υγειονομικής περιφέρειας αλλά και εκείνων που αναμένεται να εγκριθούν και να διορισθούν, εντός του έτους από το Υπουργείο Υγείας.