Κεντρικός ομιλητής στην σημερινή Ημερίδα με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, την οποία διοργάνωσαν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης,, ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Να σημειωθεί πως η Ημερίδα ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής; Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα, «Η Κοινωνική Πρόνοια και η Κοινωνική Φροντίδα για τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Κρήτης σε περίοδο οικονομικής κρίσης», ενώ εκτός του Υφυπουργού κεντρικός ομιλητής ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Αναπηρία, κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Ο κύριος Κεγκέρογλου ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε

στο άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος της Χώρας μας, το οποίο περιλαμβάνει τη συνταγματική επιταγή της θέσπισης μέτρων και πολιτικών για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σημειώνοντας πως για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται εξίσωση των ευκαιριών, καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία, νομοθεσία ίσης μεταχείρισης και ανάπτυξη θετικών μέτρων πολιτικής, με την αρχή της ισότητας να αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτικής με την οποία επιχειρούμε τη διέξοδο από την κρίση.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός, αφού αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και στις δράσεις ενίσχυσης των δομών κοινωνικής φροντίδας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και της παραμονής τους σε οικείο περιβάλλον, ενώ ανακοίνωσε πως τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, που αποτελούν σημαντική δομή για την εκπαίδευση και τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία, επανέρχονται από το Υπουργείο Υγείας στην Πρόνοια και το Υπουργείο Εργασίας, με νομοσχέδιο που είναι σχεδόν έτοιμο.

Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου, η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης με την ενίσχυση του Πανελλαδικού δικτύου, ενώ δημιουργείται η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Ένταξης και προωθείτε σε κάθε δήμο η «Κοινωνική Σύμπραξη» που θα αποτελέσει τη ζωντανή οριζόντια συνεργασία όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική φροντίδα και Αλληλεγγύη.

Έτσι, όπως επισήμανε, με ενιαίο σχεδιασμό και συμπληρωματικότητα στις δράσεις, θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι διατιθέμενοι πόροι και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους, ενώ η συνεργασία και η συνέργεια με την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, τους εθελοντικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας.

Τέλος ο Υφυπουργός, αναφέρθηκε στη δημιουργία της ιστοσελίδας www.prosvasi-amea.gov.gr, που αποτελεί μια επαναστατική και καινοτόμα προσπάθεια, με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα της πρόσβασης, των ατόμων με αναπηρία, στο διαδίκτυο και θα λύσει πολλά προβλήματα στον τομέα της πληροφόρησης.

Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, αποτελεί ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας πολυμέσων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πολυτροπικό, ψηφιακό, διαδικτυακό και τηλεοπτικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (ειδήσεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.) και να το μετατρέπει σε ψηφιακό υλικό, προκείμενου να το αναμεταδώσει σε προσβάσιμη μορφή μέσω διαδικτύου ή και ψηφιακής τηλεόρασης στα Άτομα με Αναπηρία, ενώ αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα, δεδομένου ότι συμβάλλει στην άσκηση του δικαιώματος της επιλογής και αναδεικνύεται σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, μια και το διαδίκτυο έχει τεράστια σημασία και στη ζωή του ατόμου με αναπηρία, ώστε να ωφεληθεί στο μέγιστο από τις δυνατότητες του.