Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013, συζητήθηκε, εκτός των άλλων θεμάτων, και το αίτημα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Φορτέτσας και Κνωσού καθώς και της τοπικής κοινωνίας, για επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου της περιοχής της Φορτέτσας του Δήμου Ηρακλείου.

Με ερώτηση του ο Βουλευτής Ηρακλείου, της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης στις 31/10/2013 σχετικά με το θέμα, εισέπραξε, στις 19/11/2013, την ακόλουθη, έγγραφη, απάντηση από τον αρμόδιο υφυπουργό κο. Ιωάννη Ανδριανό: «το θέμα του αιτήματος των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Φορτέτσας, εξετάστηκε στην Συνεδρίαση αρ.30/ 15.10.2013 του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 6 της υπ. αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698 Υ.Α. αντίγραφο της Γνωμοδότησης Υ.Α. δύναται να χορηγηθεί κατόπιν έκδοσης της σχετικής εκτελεστής διοικητικής πράξης. Η Υπηρεσία με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα προβεί στην ικανοποίηση του αιτήματος»

Ωστόσο, με απόφαση που εκδόθηκε στις 14/11/2013, το ίδιο υπουργείο, αναφέρεται σε μη έγκριση του αιτήματος, με υπογραφή του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κου Πάνου Παναγιωτόπουλου:

«Δεν εγκρίνεται το αίτημα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Φορτέτσας και Κνωσού για επέκταση του υφιστάμενου νεκροταφείου της Φορτέτσας, Δήμου Ηρακλείου, σε όμορο προς βορρά ακίνητο, διότι η αιτούμενη χρήση δε συνάδει με τις θεσμοθετημένες χρήσεις εντός της Αδόμητης Ζώνης Α΄ - Απολύτου Προστασίας- του Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού (ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/31-10-2011), όπου εμπίπτει το εν λόγω ακίνητο.»

Έτσι, βάσει της παραπάνω ανακολουθίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δηλαδή: στις 19 Νοεμβρίου 2013, να απαντάτε ότι η Υπηρεσία με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προβεί στην ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ έχει ήδη εκδοθεί απορριπτική απόφαση, από τις 14/11/2013, σχετικά με το αίτημα, ο Βουλευτής Ηρακλείου επανήλθε με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό, ζητώντας την επανεξέταση της επέκτασης του κοιμητηρίου Φορτέτσας, ενός πάγιου αιτήματος της τοπική κοινωνίας και εκκλησίας.