Σε σχέση με την υπ’αριθ. 826/1.10.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 24.9.2013, σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων και αναλώσιμων στις ογκολογικές κλινικές του Ηρακλείου, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. Γ.Π 91664/20.11.2013 απάντηση:

«Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11302/8-11-2013 έγγραφο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, έλλειψη υγειονομικού υλικού, όχι μόνο για τους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά για όλους τους νοσηλευόμενους, δεν υπάρχει.

Ως προς τα αντικαρκινικά φαρμακευτικά σκευάσματα δεν σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα που να δυσχεραίνουν στην παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής-θεραπείας.

Η ταχύτητα των πληρωμών εξαρτάται από τη θεώρηση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής από τον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς αξιοσημείωτες καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση που πιθανά παρατηρηθεί άμεση και επιτακτική ανάγκη η κάλυψη γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ.»