Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από το Δήμο από σήμερα Τρίτη 3 έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, λόγω της συμμετοχής του, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγισης Leader, στην παρουσίαση αποτελεσμάτων του δικτύου της Διακρατικής συνεργασίας του Άξονα 4 – Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2013.

Το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει σειρά δράσεων σε τοπικό, διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο με προτεινόμενες ενέργειες και εστιάζει ,στη συμμετοχή από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία).