Να καταργήσει από 1ης Ιανουαρίου 2014 το δικαίωμα που είχαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να εκχωρούν ανείσπρακτα ενοίκια στο Δημόσιο, προκειμένου να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά στη φορολογική τους δήλωση εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο αναθεωρημένος κώδικας φορολόγησης εισοδήματος καταργεί την εν λόγω διάταξη και φορολογεί αναγκαστικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ακόμα και για ενοίκια που δεν τους έχουν καταβληθεί από ενοικιαστές.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν φόρο εισοδήματος και για τα ενοίκια που δεν εισπράττουν, έως ότου προχωρήσουν σε έξωση ενοικιαστών ή έως την οικειοθελή αποχώρησή τους.

Η αλλαγή αυτή για τα ανείσπρακτα ενοίκια θα ισχύσει από τις αρχές του 2014, εφόσον δεν διορθωθεί με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.

in.gr