Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων απέστειλε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου. Η Ομοσπονδία ζητά από τον κ. Θεοχάρη να δοθεί στους επαγγελματίες η δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε 72 δόσεις.

Η επιστολή αναλυτικά αναφέρει:

"Κύριε Γενικέ,

Ως Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) λαμβάνοντας γνώση του νέου τελεσίγραφού σας προς όλους εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για τον φόρο εισοδήματος, σας ενημερώνουμε ότι γίνεται καθ’ όλα αντιληπτή η αγωνίας σας για την επίτευξη στόχων προς ικανοποίηση των φίλων (;) και δανειστών μας.

Τονίζουμε όμως το γεγονός ότι οι 15νθήμερες προθεσμίες (αλλιώς…. κατασχέσεις), το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να οξύνουν την, ήδη έντονη, απέχθεια των συναδέλφων και του συνόλου των Ελλήνων για την ακολουθούμενη, εισπρακτική και μόνο, πολιτική.

Είναι γνωστό ότι οι συνάδελφοι με κόπο και θυσίες έχουν καταβάλει τεράστια ποσά, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού να έχει πέσει στα 2,958 δις από 12,258 δις που ήταν, ξεπερνώντας, με θεαματικό τρόπο, τον ίδιο το στόχο ο οποίος μιλούσε για έλλειμμα 8,726 δις.

Λόγω των μεγάλων θυσιών, των συναδέλφων, έχει επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,590 δις ευρώ.

Για όλα τα παραπάνω ζητούμε την εξάντληση κάθε περιθωρίου προκειμένου να δοθεί στους συναδέλφους η δυνατότητα για σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών τους προς το Δημόσιο μέσω αύξησης του αριθμού των δόσεων σε τουλάχιστον 72, ειδικά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ. "