Την Κρήτη θα επισκεφτεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου ο Επίτροπος Johannes Hahn αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική.

Σκοπός της επίσκεψης του Eπιτρόπου είναι να συζητήσει αφενός με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τους φορείς της Κρήτης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και αφετέρου να επισκεφτεί έργα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.