Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων, το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Κρήτης), το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ) και το Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ - ΚΑΜ, διοργανώνουν εκδήλωση με
θέμα : Προοπτικές και Δυνατότητες του Τουρισμού στο Ν. Χανίων: Φυσιογνωμία, κύρια χαρακτηριστικά και επιλογές των αλλοδαπών επισκεπτών. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσω των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους (έρευνα στον Aερολιμένα Χανίων)

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας: Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης- Μ.Α.Ι.Χ. και Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι), Παλιό λιμάνι.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

1. Χαιρετισμοί:
- Αντιπεριφέρεια Χανίων
- Δήμος Χανίων
- Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων
- ΕΒΕΧ
- Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Κρήτης )

2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας

Συντονιστής: Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων

Ομιλητές:
- Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ.
- Καθ. Κ. Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Δ/ντής Εργ. Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
- Π. Δράκος, ΕΔΙΠ, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης
-o Γ. Αγγελάκης, Ερευνητής, Τμ. Οικονομίας και Διοίκησης, Μ.Α.Ι.Χ.
- Δ. Νίκλης, Υπ. Δρ. Πολυτεχνείο Κρήτης – Μ.Α.Ι.Χ.

Ανακοίνωση δημιουργίας Τουριστικού Παρατηρητηρίου και πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης – Μ.Α.Ι.Χ., του Εργαστηρίου Συστημάτων
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων.