Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε ελαφρά το Νοέμβριο στην Ισπανία, μετά την αύξηση που σημείωσε τον περασμένο μήνα, με 4,8 εκατομμύρια άτομα να βρίσκονται εκτός εργασίας.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας έδειξαν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 2.475 ή σε ποσοστό 0,05% από τον Οκτώβριο, όταν καταγράφηκε αύξηση των ανέργων κατά 87.028 άτομα, λόγω των απολύσεων όσων είχαν προσληφθεί για την τουριστική περίοδο.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας προκύπτουν με άλλη μεθοδολογία από αυτή που χρησιμοποιείται για τα στοιχεία στις τριμηνιαίες έρευνες της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Τα τελευταία στοιχεία, που θεωρούνται ότι αποτελούν καλύτερο οδηγό για τον συνολικό αριθμό των ατόμων εκτός εργασίας, έδειξαν ότι το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 26% στο τρίτο τρίμηνο. Τα μηνιαία στοιχεία υποδηλώνουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει περίπου στο 26% στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την τράπεζα Sabadell.

Η ανεργία είναι το πιο επίμονο πρόβλημα της Ισπανίας, καθώς η χώρα αναδύεται από περίοδο ετών στασιμότητας και ύφεσης, ενώ η ΕΕ αναμένει ότι το ποσοστό της θα κινείται πάνω από το 25% έως το 2015. Η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2013, για πρώτη φορά στα τελευταία 10 τρίμηνα, αν και μόλις κατά 0,1%.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε τον Νοέμβριο κατά 2,02%. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μείωση σε ετήσια βάση, καθώς τον Οκτώβριο καταγράφηκε μείωση για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2007. Αύξηση της απασχόλησης καταγράφηκε στους τομείς των κατασκευών και της βιομηχανίας, ενώ μείωση σημειώθηκε στον αγροτικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση της χώρας θεωρεί τις μειώσεις ένδειξη ότι η ανάκαμψη αρχίζει να αποκτά βάση, αν και η ανάπτυξη πρέπει να γίνει πολύ ισχυρότερη πριν σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας.

Η ισπανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7,5% από το 2008, όταν έσπασε η 10ετής φούσκα της αγοράς ακινήτων και άφησε εκατομμύρια άτομα εκτός εργασίας και την εγχώρια ζήτηση σε ελεύθερη πτώση. Η ανάκαμψη, που καθοδηγείται από τον τομέα των εξαγωγών, αναμένεται ότι θα είναι ρηχή, λόγω εν μέρει της υψηλής ανεργίας. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας έχει καταστήσει ήδη πιο φθηνές τις προσλήψεις και τις απολύσεις, αλλά χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η δυαδική αγορά εργασίας της Ισπανίας, όπου οι παλαιότεροι εργαζόμενοι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης είχαν παραδοσιακά μεγαλύτερη προστασία από τους προσωρινά προσλαμβανόμενους.

newpost.gr