Στα 35 ευρώ ανά στρέμμα ορίστηκε με υπουργική Απόφαση (Αρ. Πρωτ. 1705 με ημερομηνία 4/5/1011) η ειδική στήριξη (ποιοτικό πριμ) στο ελαιόλαδο. Σύμφωνα με όσα ήδη έχει γράψει ο ΑγροΤύπος, από τις 18/4/2011, ο συνολικός προϋπολογισμός του «πριμ» ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑγροΤύπου οι πληρωμές του ποιοτικού πριμ θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως την ερχόμενη Δευτέρα 9 Μαΐου. Ειδικότερα, φέτος επειδή περιορίστηκε ο αριθμός των δικαιούχων της ενίσχυσης έχουμε αύξηση της ενίσχυσης ανά παραγωγό.

Αυτό όμως σημαίνει ότι πολλοί παραγωγοί που λάμβαναν τα προηγούμενα χρόνια ποιοτικό παρακράτημα δεν θα το λάβουν φέτος, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι «αδικούνται».

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη και εφαρμόζουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 και AGRO 2.2 και 2.3 ή είναι πιστοποιημένοι για την τήρηση των κανόνων της βιολογικής γεωργίας. Θα πρέπει επίσης το λάδι να έχει παραχθεί σε πιστοποιημένα ελαιοτριβεία.

Θυμίζουμε ότι οι εκπρόσωποι των ελαιοτριβείων και των επιχειρήσεων μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς, θα πρέπει να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., το αργότερο έως 10 Μαΐου 2011, τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 263343 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 778/04.06.2010), προκειμένου οι παραγωγοί ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής στήριξης για την ελαιοκομική περίοδο 2010-2011.

Μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον έλεγχο υγείας (check up) της καινούργιας ΚΑΠ και την απόφαση της χώρας μας για περικοπή πάνω από το μισό του προϋπολογισμού για το ποιοτικό παρακράτημα (από 22 εκατ. ευρώ στα 10 εκατ. ευρώ), η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε στο εξής το ποιοτικό παρακράτημα να δίνεται μόνο στα βιολογικά λάδια και στα λάδια ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, τα οποία παράγονται μόνο στις ζώνες που έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές με ΠΟΠ ή ΠΓΕ ελαιόλαδα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να παραδίδουν τον ελαιόκαρπο σε πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), οι οποίες κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σχετικά µε τη τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HΑCCP. Η υποχρέωση αυτή ισχύει από το δεύτερο έτος εφαρμογής το μέτρου, δηλαδή για τις ελαιοκομικές περιόδους 2010 - 2011 και 2011-2012.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, δικαιολογητικά υποχρεούνται να υποβάλλουν:

1. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Φορείς Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς AGRO 2 και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας:

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή EXCEL με τα στοιχεία των πιστοποιημένων παραγωγών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α
τα σχετικά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης

2. Τα πιστοποιημένα από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ελαιοτριβεία και οι επιχειρήσεις μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ:

Ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή EXCEL των συνεργαζόμενων παραγωγών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.

(Agrotypos.gr)