Με στόχο την ενεργή συμμετοχή στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, η ομάδα περιβαλλοντικών αναγκών του Creta Maris – Terra Maris Convention & Golf Resort συμμετείχε στον καθαρισμό της παραλιακής ζώνης της Χερσονήσου.

Στον συγκεκριμένο καθαρισμό συμμετείχαν 11 μέλη της ομάδας τα οποία διαθέτοντας τον απαραίτητο εζοπλισμό καθάρισαν την περιοχή, απομακρύνοντας όλα τα άχρηστα αντικείμενα, σκουπίδια κ.α.

Η ομάδα περιβαλλοντικών αναγκών του Creta Maris – Terra Maris Convention & Golf Resort αποτελείται από εθελοντές – εργαζομένους των ξενοδοχείων, με σκοπό να συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, ακτών.

Οι δράσεις των ομάδων περιβαλλοντικών αναγκών του Creta Maris – Terra Maris Convention & Golf Resort θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής περιόδου.