Το Τ.Ε.Ε – Τμήμα Δυτικής Κρήτης και το WWF Ελλάς διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Οι υγρότοποι της Κρήτης: είναι εφικτή η προστασία τους;»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ οδός Νεάρχου 23, στα Χανιά.

Στην Κρήτη, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του WWF Ελλάς «Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας» έχουν απογραφεί συνολικά 191 υγρότοποι (105 φυσικοί και 86 τεχνητοί). Πρόκειται για περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, δείκτες της επάρκειας και της ποιότητας του νερού και προστιθέμενη αξία στο ιδιαίτερο κρητικό τοπίο. 

Παρά όμως τη σημασία τους, δέχονται έντονες πιέσεις υποβάθμισης εξαιτίας εκχερσώσεων, αλλαγών χρήσεων γης, ρύπανσης κ.ά.

Οι πρόσφατες αλλαγές στο καθεστώς προστασίας των νησιωτικών υγρότοπων, όπως προκύπτουν από το Νόμο για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (Ν.3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) και το Προεδρικό Διάταγμα για την «Προστασία Μικρών Υγρότοπων» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/2012), δημιουργούν τα εργαλεία για την ουσιαστική προστασία των περιοχών αυτών με αποκατάσταση των υπαρχόντων και περιορισμό νέων προβλημάτων υποβάθμισης. 

Απαραίτητα στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενημέρωση και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει αναφορά στις αξίες των υγροτόπων, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και στo καθεστώς προστασίας τους αλλά και στις δεσμεύσεις που προκύπτουν από αυτό.