Στις 23 – 3 – 2011 η βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Κουρουπάκη κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προκειμένου να δοθεί άμεσα η έγκριση του σχεδίου προκήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό που απαιτείται για την προμήθεια του εξοπλισμού για το Κινητό Εργαστήριο Αναλύσεων του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων.

Ακολουθεί η απάντηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δρ. Κ. Χαρτζουλάκη προς την κυρία Κουρουπάκη.

Αξιότιμη κ. Κουρουπάκη,

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε σχετικά με την προμήθεια του κινητού εργαστηρίου αναλύσεων στα πλαίσια του Έργου EL-0075 του ΧΜ-ΕΟΧ 2004-2009 και τη σχετική ερώτηση που υποβάλατε στο Κοινοβούλιο, η οποία στάθηκε αφορμή να λάβουμε, έστω και εμμέσως, απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Όσον αφορά τώρα στην με αρ. πρωτ. 13151/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 245 επιστολή του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε απάντηση του σχετικού Ερωτήματος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ουσιαστικά αναλώνεται σε μια 3-σέλιδη παράθεση του ιστορικού, και το μόνο που μπορεί να ερμηνευτεί ως απάντηση στο βασικό ερώτημα είναι πως: "Δεδομένου, όμως, ότι ο διαγωνισμός είναι διεθνής και απαιτούνται 52 ημέρες δημοσίευση στην ΕΕΕΕ, σκόπιμο είναι το ΥΠΟΙΑΝ να αναμένει την ανάδραση της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ σχετικά με την έκβαση του αιτήματος τροποποίησης της χρονικής ολοκλήρωσης του έργου προκειμένου να προχωρήσει ή μη στην έγκριση του τεύχους διακήρυξης"

Εντέχνως, δεν γίνεται καμία αναφορά στο γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 μήνες για να δοθεί ή πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία, όπως και στο γεγονός ότι δεν λάβαμε μέχρι σήμερα απάντηση στην με αρ. πρωτ. 170/9-2-2011 επιστολή μας (συνημμένη), βάση της οποίας το ΕΘΙΑΓΕ: α) δεσμεύθηκε να επικαιροποιήσει ή/και να αλλάξει τις υπάρχουσες λανθασμένες αναφορές στο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με τις υποδείξεις που έγιναν, και β) επιβεβαίωσε με επιχειρήματα την αναγκαιότητα διενέργειας ενιαίου διαγωνισμού. Επομένως, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει σχετικά με τα αναφερόμενα ως κωλύματα που προέκυψαν, χωρίς να λάβουμε θετική απόκριση από το Υπουργείο. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, αναμένεται η έγκριση της παράτασης του έργου, προκειμένου να μας απαντήσουν.

Δεδομένου λοιπόν ότι στην πρώτη περίπτωση χρειάστηκαν 4 μήνες για να λάβουμε απάντηση, ευελπιστούμε ότι το ενδιαφέρον που επεδείξατε θα βοηθήσει ώστε αυτή τη φορά η απάντηση να είναι πιο γρήγορη, διότι όπως καταλαβαίνεται, μια ανάλογη καθυστέρηση θα καταστήσει ανέφικτη την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ακόμη και εντός των χρονικών ορίων της 6-μηνης παράτασης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση θα σας κρατούμε ενήμερη για τις εξελίξεις,

Με εκτίμηση,
Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης