Με αφορμή τον σχεδιασμό για κατάργηση της μίας από τις δυο εφορίες που έχουν απομείνει στον Νομό Ηρακλείου και ταυτόχρονα στη συγχώνευση τους (απορρόφηση της Α΄ από την Β΄) είναι σημαντικό προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, να υπάρξει μελέτη ανταποδοτικότητας κόστους - οφέλους τόσο για το Δημόσιο, όσο και τους φορολογούμενους.

Aυτά επισημαίνει ο βουλευτής Ηρακλείου με τη ΝΔ κ. Αυγενάκης σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, παραθέτοντας μάλιστα στοιχεία που δείχνουν ότι η Α'ΔΟΥ Ηρακλείου, επιτελεί σημαντικό έργο, παρά τις απώλεις σε έμψυχο δυναμικό που έχει υποστεί ήδη.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Αυγενάκης:

Ο Νομός Ηρακλείου (που είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα) και οι φορολογούμενοί του δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από μία μόνο Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Η Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου παρά τα πλήγματα που μέχρι τώρα έχει δεχθεί σε απώλειες έμψυχου δυναμικού, εξακολουθεί με τεράστιες προσπάθειες των υπαλλήλων της να αποδίδει έργο, να εισπράττει δηλαδή έσοδα και να εξυπηρετεί τον φορολογούμενο, ενώ η συγχώνευση ή συστέγαση με την Β΄ ΔΟΥ Ηρακλείου, η οποία αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα προσωπικού παρόμοιο με αυτό της Α΄ ΔΟΥ, περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει απ’ όσα θα λύσει.

Επιπλέον, η Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκατοντάδες πολίτες που κινούνται σε αυτό εξυπηρετούνται από την υπηρεσία, σε αντίθεση με την Β΄ ΔΟΥ, που βρίσκεται σε σημείο που η όποια επιβάρυνση με φορολογουμένους θα προκαλέσει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ακόμη, η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων θα είναι χειρότερη, καθότι θα υπάρξει δυσανάλογη επιβάρυνση σε όγκο εργασίας, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, ενώ η επίτευξη των στόχων της αύξησης των εσόδων θα καταστεί δυσκολότερη, αφού θα επιδεινωθούν τα προβλήματα στις εισπράξεις.

Επιπροσθέτως, το επιχείρημα ότι η προσέλευση των φορολογουμένων στις εφορίες έχει μειωθεί, δεν ευσταθεί καθότι οι αριθμοί αποδεικνύουν το αντίθετο μάλιστα, αφού οι όποιες αλλαγές στα προγράμματα, στο τρόπο συναλλαγής και εκπλήρωσης των φορολογουμένων, είτε καθυστερούν, είτε δύσκολα γίνονται αποδεκτές από τους φορολογούμενους, ιδιαίτερα δε από τους ηλικιωμένους, με αποτέλεσμα να μεταβαίνουν για πολλές υποθέσεις στα κατά τόπους καταστήματα για την διεκπεραίωση απλών υποθέσεων.

Η αναμενόμενη μείωση του κύκλου εργασιών λόγω των προωθούμενων αλλαγών στον τρόπο είσπραξης μένει στα χαρτιά λόγω λαθών και προβλημάτων που προκύπτουν συνεχώς (λογιστικό, υπερεισπράξεις, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος επιτηδεύματος κ.α.) και άρα αντί μείωσης προσωπικού, απαιτείται η αύξησή του.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου εξακολουθεί να προσφέρει στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων, παρά το περιορισμένο προσωπικό, όπου σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2013, καταλαμβάνει την 5η θέση πανελλαδικά σε επίτευξη στόχων στα βεβαιωμένα έσοδα.

Οι καθαρές εισπράξεις μέσα στην Ά ΔΟΥ μέχρι 30-11-2013 ανέρχονται στο ποσό των 51.579.150,65€.

Το 2012 εκδόθηκαν από την Ά ΔΟΥ (με τον διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων) 84.623 διπλότυπα κάθε είδους, ενώ το αντίστοιχο διάστημα 2013, εκδόθηκαν 85.232 διπλότυπα με τους μισούς υπαλλήλους. Αντίστοιχα μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 12.000 τίτλοι ΑΦΕΚ, ενώ για το διάστημα 2012 δεν υπερέβαιναν τα 7.000 και επιπλέον η έκδοση φορολογικών ενημερωτήτων έχει αυξηθεί κατά 30%.

Επιπλέον, το ζήτημα του κτιριακού και του ενοικίου διευθετείται με την σύμπτυξη της Α΄ ΔΟΥ στους δύο ορόφους και την αποδέσμευση των υπολοίπων, για να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Σχεδιάζεται πράγματι η συγχώνευση των ΔΟΥ Α΄ και Β΄ Ηρακλείου και προτίθεστε να επανεξετάσετε το ζήτημα λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω στοιχεία, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που επηρεάζει το ίδιο το Δημόσιο, αλλά και τους φορολογουμένους;

Δείτε εδώ σε μορφή pdf στοιχεία για την αποδοτικότητα των ΔΟΥ που δείχνουν την προσφορά της Α'ΔΟΥ στις εισπράξεις των δημοσίων εσόδων