Από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ανακοινώνεται ότι υπάρχει βλάβη στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας από 2-12-2013.

Μέχρι να αποκατασταθεί η εν λόγω βλάβη από τον ΟΤΕ, παρακαλούμε σε περιπτώσεις ανάγκης το συναλλασσόμενο κοινό να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 28210-87901 και 28210-87902 και στο φαξ 28210-87900.