Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, συμμετέχει στις Βρυξέλλες, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος του Άξονα 4_ Προσέγγισης Leader , στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων με τίτλο “ Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων”.

Στην παραπάνω παρουσίαση συμμετείχαν και οι Ευρωβουλευτές κ. Pirilo από την Ιταλία και κ Σπύρος Δανέλλης από την Ελλάδα.

Από τις εργασίες της διημερίδας που συνεχίζεται, προκύπτει η αναγκαιότητα της κοινής πολιτικής των χωρών της Μεσογείου, ιδιαίτερα σε θέματα δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, προκειμένου να υπάρχει ένα δίκτυο που θα αναδεικνύει το πολιτισμό των γεύσεων της κάθε περιοχής και θα διαφοροποιεί και θα εμπλουτίζει το τουριστικό της προϊόν.

Σήμερα ο Δήμαρχος θα έχει συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή κ.Σπύρο Δανέλλη, με τον οποίο θα συζητήσουν θέματα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και για το περιεχόμενο της νέας πολιτικής της Ε.Ε. για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.