Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή   μεταξύ του Δημάρχου Αρχανών- Αστερουσίων κ. Κυπριωτάκη Ρούσσου, της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και του εκπροσώπου της μελετητικής ομάδας, συνάντηση που αφορούσε το σχεδιασμό για την χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και των αποχετευτικών δικτύων στη περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων.

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση των μέχρι τώρα ενεργειών, παρουσιάστηκαν οι πρώτες μελέτες και αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας με την μελετητική ομάδα για την ολοκλήρωση των μελετών και την ένταξή του έργου σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα προβλέπουν την κατασκευή δικτύων και μονάδων βιολογικών καθαρισμών οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων.