Πιο “λάιτ” για την συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων που κατέχουν ακίνητη περιουσία, έρχεται ο νέος φόρος ακινήτων.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι φορολογικές επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες τόσο μονοκατοικιών όσο και διαμερισμάτων που έχουν καλύψει πλήρως τους συντελεστές δόμησης των οικοπέδων τους και για τα μη καλλιεργούμενα αγροτεμάχια θα είναι χαμηλότεροι.

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα επιφυλάσσει ελαφρύνσεις από 4,4% έως 21,6% σε σχέση με το χαράτσι για κατόχους διαμερισμάτων και μονοκατοικιών ενώ το νέο σύστημα φορολόγησης επιφυλάσσει φοροελαφρύνσεις ακόμα και για τους ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, συνολικής αξίας πολύ μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται επί το πλείστον κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου και πλήρως δομημένα οικόπεδα.

(Δείτε τους νέους συντελεστές του φόρου ακινήτων)

Για τους ιδιοκτήτες κτισμάτων και εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, οι επιβαρύνσεις θα είναι αυξημένες, μόνο εφόσον στην περιουσία περιλαμβάνονται και αδόμητα οικόπεδα εκτός σχεδίου.

Με το νέο σύστημα, πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις θα υποστούν και όσοι κατέχουν μη ηλεκτροδοτούμενα – ημιτελή ή αποπερατωμένα – κτίσματα (γιαπιά, ξενοίκιαστα σπίτια ή γραφεία, που δεν αποδίδουν καθόλου εισόδημα). Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο για τα κτίσματα αυτά.

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ πληρώνουν σήμερα μόνο ΦΑΠ για τα συγκεκριμένα κτίσματα, ενώ με το νέο σύστημα θα πληρώσουν μόνο τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, όχι όμως και τον συμπληρωματικό Ενιαίο φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Ο συμπληρωματικός φόρος θα έχει τη λογική του ΦΑΠ, δηλαδή θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεων ή οικισμών. Για τα κτίρια οι συντελεστές θα είναι από 2 εως 13 ευρώ ανά τ.μ, για τα οικόπεδα από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα, ενώ για τα αγροτεμάχια ο βασικός συντελεστής ορίζεται στο 0,001 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι νέοι συντελεστές

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Τιμή ζώνης Βασικός φόρος
(ευρώ/τμ) (ευρώ/τμ)
0-500 2
501-750 2,8
751-1000 2,9
1001-1500 3,7
1501-2000 4,5
2001-2500 6
2501-3000 7,6
3001-3500 9,2
3501-4000 9,5
4001-4500 11,1
4501-5000 11,3
5001+ 13


Συντελεστής παλαιότητας κτίσματος
   
Παλαιότητα Συντελεστής

παλαιότητας
26 έτη και άνω 1,00
20 έως 25 έτη 1,05
15 έως 19 έτη 1,10
10 έως και 14 έτη 1,15
5 έως και 9 έτη 1,20
Ως και 4 έτη 1,25
   
   
Συντελεστής πρόσοψης
Καμία πρόσοψη 1
Μία πρόσοψη 1,01
Δύο και περισσότερες προσόψεις 1,02


Συντελεστής ορόφου
Οροφος Συντελεστής

ορόφου
Υπόγειο 0,98
Ισόγειο και 1ος 1
2ος και 3ος 1,02
4ος και 5ος 1,03
6ος και άνω 1,04

 

 Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Βασικός φόρος για τα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού
 

Μοναδιαία αξία Φορολογική Συντελεστή φόρου
γηπέδου (ευρώ/τμ.) ζώνη (ευρώ/τμ)0,01 - 2,00 1 0,002
2,01 - 4,00 2 0,006
4,01 - 6,00 3 0,010
6,01 - 10,00 4 0,015
10,01 - 14,00 5 0,023
14,01 - 20,00 6 0,030
20,01 - 50,00 7 0,060
50,01 - 75,00 8 0,120
75,01 - 100,00 9 0,150
100,01 - 150,00 10 0,200
150,01 - 200,00 11 0,300
200,00 - 300,00 12 0,450
300,01 - 400,00 13 0,600
400,01 - 500,00 14 0,800
500,01 - 600,00 15 1,000
600,01 - 700,00 16 1,300
700,01 - 800,00 17 1,500
800,01 - 900,00 18 1,700
900,01 -1.000,00 19 1,900
1.000,01 - 1.500,00 20 2,500
1.500,01 - 2.000,00 21 3,000
2.000,01 - 3.000,00 22 4,000
3.000,01 - 4.000,00 23 6,000
4.000,01 - 5.000,00 24 7,500
5.000 και άνω 25 9,000

newmoney.gr