Ο Δήμος Χανίων και η Α.Σ. «ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)» διοργανώνει εργαστήριο διαβούλευσης με θέμα: «Εργασία και Επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης» την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013, 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29)

Πρόγραμμα Εργαστηρίου Διαβούλευσης

18:00- 18:30: Προσέλευση
18:30- 18:45 : Χαιρετισμοί-Καλωσόρισμα
18:45-19:00: Παρουσίαση της 2ης πρόσκλησης του έργου «Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) -ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Ομιλητής: Δρακάκης Ηρακλής, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος Σύμπραξης Φορέων Χανίων
19:00-19:15: Μία άλλη επιχείρηση και όχι άλλη μία επιχείρηση…Επιχειρώ συνειδητά

Ομιλητής: Αποστολάκης Ιωάννης, (MSc) Τραπεζικός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων
19:15-19:30: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Μόδα ή Ευκαιρία;»

Ομιλητής: Μανδαλιανός Ηρακλής, Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
19:30-19: 45: Δημιουργία και ανάπτυξη μιας πρωτότυπης επιχείρησης με το μικρότερο δυνατό κεφάλαιο-Παρουσίαση της επιχείρησης ΠΑΣΤΕΛΕΙΟΝ

Ομιλητής: Γραμματικάκης Γιώργος, Υπεύθυνος Παραγωγής και Προώθησης Παστέλειον
19:45- 20:30: Εργαστήριο Διαβούλευσης με την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων

Στόχος του Εργαστήριου Διαβούλευσης είναι η ενημέρωση ανέργων και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες κατάρτισης και υποστήριξης μέσω του έργου «Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) -ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» καθώς και για τα βήματα ίδρυσης επιχείρησης, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα εργαλεία ηλεκτρονικού επιχειρείν.