Διευκρινήσεις για την έλλειψη προσωπικού στο Κ.Υ. Μοιρών, δίνει ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης μετά από παρεμβάσεις του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος επισημαίνει ότι έχουν αποσταλεί τα αιτήματα από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στο Υπουργείο, έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης του 777 ατόμων ως Επικουρικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από έξι μήνες έως ένα έτος στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης: «Το Κέντρο Υγείας Μοιρών είναι τετραθέσιο. Δύο θέσεις είναι καλυμμένες από ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής. Η τρίτη καλύφθηκε με ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου από την προκήρυξη της 4-10-2012 και θα είναι καλυμμένη μέχρι 30-1-2014. Η θέση αυτή έχει συμπεριληφθεί στην από 5-9-2013 προκήρυξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου μας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 24-9-2013, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Η τέταρτη θέση είναι καλυμμένη από ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου από την προκήρυξη της 10-6-2013 και για ένα χρόνο από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας του.»

Όσον αφορά στους οδοντιάτρους «μετακινούνται από το Κέντρο Υγείας Μοιρών στο ΓΝΗ «Βενιζέλειο» για να καλύψουν τα κενά των γενικών εφημεριών, αφού στο Νοσοκομείο υπηρετεί μόνον μία Οδοντίατρος. Η Παιδίατρος του Κέντρου Υγείας καλύπτει συνήθως μία έως δύο γενικές εφημερίες το μήνα, γεγονός που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την παρουσία της στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.»

Αναφορικά με τις ελλείψεις νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ο Υπουργός επισημαίνει ότι «η μετακίνηση ενός διοικητικού υπαλλήλου, ανά εβδομάδα, από το Κέντρο Υγείας Μοιρών στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας κρίθηκε από τη Διοίκηση του ΓΝΗ Βενιζέλειο, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα Κέντρα Υγείας, αναγκαία και επιτακτική για την κάλυψη αναγκών, και επιπλέον στο Κέντρο Υγείας Μοιρών υπηρετούν έξι (6) διοικητικοί υπάλληλοι σε σχέση με το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας όπου υπηρετεί ένας (1)», ενώ όσον αφορά στο Νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπήρξε καμία μετακίνηση»