Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης διοργανώνει την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα «Καστελλάκη», στην εκδήλωση με θέματα:

-«Παγκρήτια Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης». Θα παρουσιαστεί το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους/ Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ).

-«Μια ιστορία για την υγεία της επιτόκου και του νεογνού» με ομιλητή τον Dr Γιάννη Σιατίτσας, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης.