Ο Δήμος Πλατανιά, ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) “ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” και στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) “ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”», διοργανώνει Εναρκτήρια Ημερίδα Παρουσίασης της παραπάνω Πράξης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Ξενώνα “ΔΙΚΤΥΝΝΑ”, στο Κολυμβάρι του Δήμου Πλατανιά.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων, για το περιεχόμενο και τους στόχους της εν λόγω Πράξης, που περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων, με σκοπό να οδηγηθούν σε απασχόληση 100 ωφελούμενοι άνεργοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, μέσω της τοποθέτησής τους σε θέσεις απασχόλησης στις τοπικές επιχειρήσεις ή και της υποστήριξής τους για τη δημιουργία ατομικής επιχείρησης, είτε επιχείρησης του κοινωνικού τομέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
17:45-18:00 Προσέλευση
18:00-18:20 Χαιρετισμοί

18:20-18:40
«Παρουσίαση της Πράξης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Κύδων Δρόμοι Απασχόλησης». Εισηγήτρια: Κατερίνα Καραπατάκη, εκπρόσωπος Δήμου Πλατανιά

18:40-19:00
«Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων».
Εισηγητής: εκπρόσωπος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.)

19:00-19:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση Η Α.Σ. «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» απαρτίζεται από τους εξής φορείς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ.), ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε., ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης

1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.