Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου του μαστού, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διοργανώνει την επίσκεψη της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης για δεύτερη φορά στα Χανιά, η οποία θα προσφέρει δωρεάν διαγνώσεις σε όσες γυναίκες το επιθυμούν.

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας θα βρίσκεται μπροστά στο Μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 και για 2 συνεχόμενες εβδομάδες. 

Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται οι μαστογραφίες είναι από τις 09:30 έως τις 13:30, και μέχρι το προβλεπόμενο όριο λήψεων.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την διενέργεια της μαστογραφίας είναι:
- Ηλικία: 40-70 ετών
- Οικογενειακό ιστορικό που αφορά κυρίως το μαστό

Δεν υποβάλλονται σε μαστογραφία
- Γυναίκες που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή και μαστεκτομή πριν την πάροδο 10 ετών
- Γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Είναι απαραίτητο οι γυναίκες που θα εξετασθούν και έχουν προηγούμενες εξετάσεις που αφορούν το μαστό να τις κρατούν μαζί τους.

Οι επισκέψεις γίνονται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 28213-40100, 40101, και 40102