Στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους με το κτηματολόγιο φορείς και επαγγελματικές ομάδες προχωρεί η Κτηματολόγιο ΑΕ.
 

Αξιοποιώντας τα κονδύλια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς η Κτηματολόγιο ΑΕ προχωρεί την παρούσα περίοδο σε ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προάγουν τη λειτουργία του κτηματολογίου εναρμονίζοντας το με διεθνή πρότυπα. Συγκεκριμένα η Κτηματολόγιο ΑΕ δρομολόγησε διαγωνισμό για την ανάπτυξη των εξής υπηρεσιών:

- Υπηρεσίας ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων κτηματολογίου.

- Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής συμβολαιογραφικών πράξεων.

- Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων χωρικών μεταβολών.

- Υπηρεσίας πληροφόρησης κτηματολογικών δεδομένων της περιγραφικής και χωρικής βάσης.

Η Κτηματολόγιο ΑΕ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 57,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για 13 έργα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων αφορούν τη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων, που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους Natura, και την κατάρτιση δασικών χαρτών σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές 11 νομών της χώρας.

Μεταξύ άλλων ο φορέας προχωρεί στην ανάπτυξη διεπαφών μεταξύ των συστημάτων του Κτηματολογίου και του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων το οποίο χρησιμοποιείται για τη χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων, στην δημιουργία αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000», στην παραγωγή νέων ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων για ολόκληρη τη χώρα μέσω της παραγωγής ψηφιακών ορθοεικόνων και στην κατάρτιση δασικών χαρτών σε 11 νομούς της χώρας και ανάπτυξη του απαραίτητου σχετικού πληροφοριακού συστήματος.

Σημειώνεται πως η τρόικα έχει ζητήσει από τη κυβέρνηση να παράσχει επαρκείς πόρους για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου, με στόχο τη δημοπράτηση κτηματολογικών έργων 4 εκατομμυρίων επιπροσθέτων δικαιωμάτων μέχρι τον Δεκέμβριο 2011, ολοκληρώνοντας τις εργασίες για τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι το 2015 και το σύνολο του έργου μέχρι το 2020.

in.gr