Από 10 έως 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, όπως ανακοίνωσε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ανδρέας Γεωργίου

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και οι απογραφείς θα φορούν κονκάρδα με το ειδικό σήμερα της Αρχής και το όνομα τους καθώς και το όνομα και τηλέφωνο του επόπτη τους.
Οι πολίτες θα απαντούν σε απλές ερωτήσεις σχετικά με την κατοικία τους, τα άτομα που διαμένουν σε αυτήν, την ηλικία, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάσταση απασχόλησης τους.
Η διάρκεια της συνέντευξης δεν θα ξεπερνά τα 20 με 25 λεπτά.