Στους 851.600 διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούσαν δουλειά, αριθμός μειωμένος κατά 0,27% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο (853.896), σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Την ίδια ώρα, όμως, στους 168.205 ανέρχονται οι άνεργοι που δηλώνουν ότι δεν αναζητούν εργασία, γεγονός που σημαίνει ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ ξεπέρασαν πλέον το ένα εκατομμύριο.

Ειδικά για την τελευταία κατηγορία των μη αναζητούντων εργασία για τον μήνα Οκτώβριο, από τους συνολικά 168.205, οι 55.957 εξ αυτών (ποσοστό 33,27%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 112.248 (ποσοστό 66,73%) εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από τους αναζητούντες εργασία, οι 410.855 (ποσοστό 48,25%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 440.745 (ποσοστό 51,75%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 345.957 είναι άνδρες (ποσοστό 40,62%) και οι 505.643 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,38%).

Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 226.578 άτομα (ποσοστό 26,61%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών διαμορφώθηκε σε 532.566 άτομα (ποσοστό 62,54%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω σε 92.456 άτομα (ποσοστό 10,86%).

protothema.gr