Σεμινάριο με θέμα "Διαχείριση και είσπραξη οφειλών πελατών" διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Απευθύνεται: σε επιχειρηματίες & στελέχη εταιρειών, Διοίκησης, Λογιστηρίου, Εισπράκτορες & Πωλητές- Οδηγοί που δυσκολεύονται να εισπράξουν τα Πιστωτικά Υπόλοιπα των πελατών τους (ληξιπρόθεσμες οφειλές). 

Σκοπός: είναι η δραστική μείωση των Ληξιπρόθεσμων Πελατών σας, μέσω της κατανόησης των μηχανισμών καθυστέρησης, εξοικείωσης και χρήσης όλων των νόμιμων διαπραγματευτικών μέσων «πίεσης». Η διατήρηση της ταμειακής τους ροής, μέσα από την επιλογή και διατήρηση πελατών που αξίζουν την εμπιστοσύνη τους. 

Ενότητες σεμιναρίου

• Διατήρηση Καλών σχέσεων με Πελάτες-Οφειλέτες. Στερεότυπα και αναστολές. Αξιοπρεπείς – πειστικοί διάλογοι.

• Τακτικές Εισπράξεων. Στάδια ολοκληρωμένης διεκδίκησης.

• Χειρισμός δικαιολογιών, προφάσεων, ή αντιρρήσεων.

• Διαμόρφωση & Τήρηση πλάνου τακτικών ενεργειών. Τήρηση αρχείου.

• Τα Νομικά σας όρια και η προσφυγή σε υπηρεσίες Τρίτων.

• Καθιέρωση Πιστωτικής πολιτικής

• Ομαδικές Ασκήσεις – Πρακτική εφαρμογή Τεχνικών

Τι κερδίζετε με τη Συμμετοχή σας:

1. Αυτοπεποίθηση για ένα ζήτημα «ταμπού» που εσείς πρέπει να το αντιμετωπίσετε.

2. Εμπρόθεσμες εξοφλήσεις με «κοινού νου» πρωτοβουλίες.

3. Διαδικασίες για λιγότερες οχλήσεις-υπενθυμίσεις.

4. Ευχέρεια διάκρισης μεταξύ επιμονής και συμβιβασμού.

5. Επιδέξιος χειρισμός αντιπαράθεσης, άρνησης & απόρριψης.

6. Ελάττωση παραπόνων & διατήρηση αξιόπιστης πελατείας.

Ώρες και μέρες Διεξαγωγής: Σάββατο 11/01/2014 και ώρα 16:00μμ-22:00μμ

Διάρκεια: 6 ώρες 

Κόστος Σεμιναρίου: 80€

Εισηγήτής: Γιομπλιάκης Αθ. Ευάγγελος

Ο κ. Γιομπλιάκης Αθ. Ευάγγελος, M.B.A. (U.S.A.)δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα ως Εκπαιδευτής , Ομιλητής & Συγγραφέας σε θέματα Διαχείρισης Κρίσης λόγω ανείσπρακτων Οφειλών / Πίστωσης σε Επιχειρήσεις & Νοικοκυριά – κατήγορος άνομων εισπρακτικών μεθόδων. 

Διαθέτει 18χρονη Διδακτική και Συμβουλευτική εμπειρία πιστοποιημένη από φορείς όπως: ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚΔΔ, ΙΔΕΚΕ, ΕΟΜΜΕΧ. Παράλληλα εισηγείται πρωτοποριακά προγράμματα Marketing, σε φορείς όπως ΚΑΕΛΕ, Εμπορικούς συλλόγους, Επιμελητήρια, ΚΕΚ ΙΔΕΚΕ (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ) Εθν.Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και εταιρείες Ιδ. Τομέα

Πληροφορίες και αιτήσεις, Στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κα Μαίρη Βενιχάκη [email protected] 2810302735 και κα Γωγώ Δημάρη [email protected] 2810302731. Τηλ κέντρο: 2810342136, 2810331590 και Fax:2810227189 e-mail: [email protected] web: νwww.katartisi.gr fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes