Σάρωσαν το προηγούμενο δεκαπενθήμερο την ύπαιθρο, οι αστυνομικές αρχές, καθώς το φαινόμενο κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων στο νησί έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Μέσα σε 15 ημέρες συνελήφθησαν 13 άτομα και βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις του νόμου περί προστασίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων στην Κρήτη, εκ των οποίων και διοικητικές παραβάσεις οι οποίες διαβιβάστηκαν στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή προστίμων.

Οι έλεγχοι οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Νήσου, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. Επιπλέον, συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης και εθελοντές των τοπικών φιλοζωικών συλλόγων ανά νομό.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν από τις αστυνομικές Υπηρεσίες της Κρήτης και για αυτόν τον λόγο καλούνται οι πολίτες να συμμορφωθούν με την σχετική νομοθεσία και να φροντίζουν για την προστασία και καλή μεταχείριση των ζώων, σεβόμενοι την ύπαρξη τους.