Παρατείνεται η παραμονή και λειτουργία της διαγνωστικής κινητής μονάδας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας για τρείς εβδομάδες, λόγω της μεγάλης προσέλευσης των εξεταζομένων και του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από πολίτες της Κρήτης.

Συγκεκριμένα από τις 16.12.2013 έως τις 20.12.2013 και από 2.1.2014 έως 16.1.2014 η διαγνωστική κινητή μονάδα θα βρίσκεται στον αύλειο χώρο του ΠΑΓΝΗ, παρέχοντας δωρεάν εξέταση και συμβουλευτική σε ενδιαφερόμενους πολίτες.

Από το συνολικό αριθμό των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου του 2013, σε όλους τους Νομούς της Κρήτης και κατά τις ημέρες παραμονής της κινητής μονάδας, αποδεικνύεται το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών και η ανάγκη του πληθυσμού για εξέταση.

Επισκέψεις της Ελληνικής Κινητής Μονάδας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας έχουν πραγματοποιηθεί στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία σύμφωνα με προγραμματισμό της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Δημιουργία Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας του Γενικού και Πάσχοντος Πληθυσμού για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, με κύριους εταίρους την Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του οποίου υλοποιείται η δράση Λειτουργία κινητής μονάδας δωρεάν εξέτασης πληθυσμού και συμβουλευτικής πασχόντων από ΣΚΠ (ενημέρωση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη) .