Σωτήρια για την περιουσία του, ήταν η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σε υπερχρεωμένο δημόσιο υπάλληλο.

Με προσωρινή διαταγή ρυθμίζει το χρέος αυτού και της συζύγου του, συνολικής απαίτησης 198.528,20 Ευρώ, σε πέντε Τράπεζες, διασώζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του, αναστέλλει όλα τα διωκτικά μέτρα εναντίον του μέχρι το έτος 2019, ημερομηνία κυρίας δίκης, ακόμα διατάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τη μη κράτηση δόσης ,από τον μισθό του υπαλλήλου, πλην του ορισμένου ποσού ,σαυτή την διαταγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης τυγχάνει να είναι μέλος της, με τη συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας προσπάθησε και εντάχθηκε στο νόμο Κατσέλη:

Πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, έγγαμο, με δύο ενήλικα παιδιά, η σύζυγός του οποίου δεν εργάζεται (άνεργος), όμως συμμετέχει ως εγγυήτρια ,σε ένα δάνειο του συζύγου της, και για δικονομική χρονική οικονομία ,αλλά και επι πλέον εξόδων της οικογένειας, οι υποθέσεις και των δύο συμπεριελήφθησαν σε μία αίτηση(του άθρου 4 παρ.1 του ν.3869/2010

Στην ανακοίνωσή της η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συνεχίζοντας αναφέρει:

"Η μείωση των αποδοχών του του εν λόγω υπαλλήλου ,από μισθό των 1.467 μηνιαίως το έτος 2011 έφθασε σε 845 Ευρώ μέχρι σήμερα δημιουργώντας τους χωρίς δόλο, αδυναμία πληρωμής των χρεών τους, με αποτέλεσμα να ζητήσουν να ενταχθούν μέσω της Ένωσης και των συνεργατών της δικηγόρων στις ευνοικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη ,για ρύθμιση των οφειλών τους.

Περιουσιακά στοιχεία έχει στην κυριότητα του μόνο ο σύζυγος ( κύρια κατοικία, δεύτερη κατοικία, οικόπεδο και πολλαπλά αγροτεμάχια) η σύζυγος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στην κυριότητα της, απλά μισθώνει αγροτεμάχια από το σύζυγο και έχει πενιχρό εισόδημα (1000 ευρώ/ετησίως ) από επιδότηση ελαιολάδου.

Επί της ουσίας της δικαστικής απόφασης (Προσωρινή Διαταγή) και επί του περιεχομένου αυτής :

1.-Χορηγεί προσωρινή διαταγή ,μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης (η εκδίκαση ορίστηκε, τον Απρίλιο 2019)
2.-Αναστέλλει όλα τα διωκτικά μέτρα εκ μέρους των Τραπεζών.
3.-Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας τους.
4.-Απαγορεύει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να παρακρατά δόση, πλέον της ορισθείσας σαυτή την διαταγή.
5.Καθορίζει για μια τριετία ,μηνιαία δόση ποσού ΜΟΝΟ 167,42 ευρώ το οποίο αναλογικά θα κατανέμεται σε όλες τις Τράπεζες μαζί και στο Τ.Π.Δ δηλ. θα πληρώσει 36 μήνες Χ 167,42 =6.027,12 Ευρώ
6.-Για την εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας, υποχρεώνει τον δανειολήπτη , μετά την πάροδο της τριετίας ,να καταβάλλει για είκοσι χρόνια δόση ίση με το 80% της αντικειμενικής της αξίας ήτοι:118.252,16:240 μήνες =492,71
7.-"Κούρεμα" χρέους κατά 80.271,78 Ευρώ, δηλ. κατά 40,4%
8.-Για την άνεργη σύζυγο, η οποία συμμετέχει στην χρέωση σε μία Τράπεζα, ως εγγυήτρια χρέους 140.137,96 Ευρώ, της ρυθμίστηκαν δε , μηδενικές καταβολές

Τέλος, επειδή τον τελευταίο καιρό, ως Ένωση, παρατηρούμε ότι, κάποιες Τράπεζες δεν σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις, ενημερώνουμε τους καταναλωτές

α) να μη φοβούνται, καθώς η εφαρμογή και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων είναι υποχρεωτική για όλους και για τις Τράπεζες, αλλά και για τους δανειολήπτες.
β) οι ορισθείσες δόσεις από την Προσωρινή διάταξη του Ειρηνοδίκη , θα πρέπει να πληρώνονται ανελλιπώς.