Να βρουν τρόπο να αυξήσουν τα έσοδά τους και να περικόψουν δαπάνες και υπαλλήλους τους καλεί τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και φορέων του δημοσίου το υπουργείο Οικονομικών.

Με έγγραφο που απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών προς τις ΔΕΚΟ και τους φορείς που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό, τις καλεί να εξαλείψουν τη νέα χρονιά τα όποια ελλείμματά τους μέσα από την αύξηση των εσόδων, τη μείωση των δαπανών τους, αλλά και την απόλυση των 20% των συμβασιούχων τους.

Ουσιαστικά τους ζητά να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια προκειμένου:

- να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση, είτε αναζητώντας νέους πελάτες για υφιστάμενες υπηρεσίες και προϊόντα είτε προσελκύοντας τους ήδη υφιστάμενους πελάτες σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα που θα τους προσφέρουν.
- να κάνουν άνοιγμα σε νέες καινοτόμους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- να αξιοποιήσουν και να πουλήσουν αποθέματα και άχρηστα υλικά
- να αυξήσουν τα έσοδά τους από μισθώματα και εκμετάλλευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Την ίδια στιγμή όμως τους ζητάει:

- να επαναδιαπραγματευτούν και να μειώσουν τα ενοίκια που πληρώνουν οι ίδιοι οι φορείς,
- να μειώσουν τις δαπάνες τους, με οικονομίες κλίμακος, καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, εσωτερική αναδιάρθρωση και συγχώνευση ή συστέγαση γραφείων, τμημάτων και διευθύνσεων
- να επαναδιαπραγματευτούν τις τιμές για την προμήθεια πρώτων υλών, έξοδα τρίτων καθώς και για επισκευές και συντηρήσεις,
- να ελαχιστοποιήσουν των εξόδων μεταφοράς, προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων, επιδείξεων και ταξιδίων,
- Να σταματήσουν τα έξοδα για δωρεές και επιχορηγήσεις.
Απολύσεις συμβασιούχων

Ειδικά για τους συμβασιούχους το υπουργείο Οικονομικών τους ζητάει από τις ΔΕΚΟ για το 2014:
- να μειώσουν κατά 20% τον αριθμό των συμβασιούχων που απασχολούν σε σχέση με φέτος,
- να εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο
- οι προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου να γίνουν με βάση τον κανόνα του 1:5 (για κάθε 5 αποχωρήσεις μια πρόσληψη).

Από τα μέτρα αυτά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιδιώκει να εξοικονομήσει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό.

newmoney.gr