Ο Δήμαρχος Πλατανιά χθες 10/12/2013 απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Εσωτερικών και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κοινοποιούμενο στους βουλευτές των Χανίων και τους Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ενημερώνοντας τους για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στο Δήμο Πλατανιά από τη θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έντονα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στο σύνολο του οδικού του δικτύου. 

Μάλιστα, οι καταστροφές που περιγράφονται στο έγγραφο, παρουσιάζονται εύγλωττα σε επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι: ”Ιδιαίτερα έχουν συμβεί εκτεταμένες καθιζήσεις στο οδόστρωμα, κατολισθήσεις και καταπτώσεις, διάβρωση πρανών με αποτέλεσμα ακόμη και την διακοπή επικοινωνίας και αποκοπή περίπου 50 οικισμών και γειτονιών, όπως στην περίπτωση της τοπικής κοινότητας Ντερέ της Δ.Ε. Πλατανιά, όπου έχει σταματήσει ακόμη και η μεταφορά των μαθητών, μιας που η διέλευση των υπεραστικών λεωφορείων δεν είναι εφικτή. 

Με ίδια μέσα γίνεται καθημερινά απομάκρυνση καταπτώσεων και καθαρισμός από τους κύριους και με μεγαλύτερη κυκλοφορία δρόμους, αλλά η μεγάλη έκταση του Δήμου, σε συνδυασμό με τους πολυάριθμους και διάσπαρτους χωροταξικά οικισμούς του, συνεπάγονται αμέτρητα χιλιόμετρα οδικού δικτύου, των οποίων ο Δήμος αδυνατεί να φέρει εις πέρας την αποκατάσταση τους, συγχρόνως απαιτούνται άμεσα τεχνικά έργα και παρεμβάσεις για την επαναδημιουργία στοιχειωδώς ασφαλούς οδικού δικτύου.”

Παρακάτω, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης παρέμβασης προκειμένου να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στους οικισμούς και να αρθεί η επικινδυνότητα, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλή.

Το έγγραφο καταλήγει με το αίτημα άμεσης έκτακτης χρηματοδότησης, επισημαίνοντας την ήδη γνωστή δεινή οικονομική κατάσταση των Δήμων που δυσχεραίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί ο Δήμος Πλατανιά στις έκτακτες και επείγουσες απαιτήσεις της περίστασης.