Εκατοντάδες ελέγχους με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και των καταναλωτών διενήργησαν καθόλη τη διάρκεια του έτους σε επιχειρήσεις και καταστήμα-τα υγειονομικού ενδιαφέροντος οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος).

Αναλυτικά:

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διενεργήθηκαν 168 έκτακτοι υγειονομικοί έλεγχοι καταστημάτων υγειονομικού ενδια-φέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, καντίνες, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής κ.α.) Σε έξι (6) καταστήματα υπεβλήθησαν μηνύσεις για υγειονομικές παραβάσεις και ένα (καφετέρια) σφραγίστηκε λόγω υγειονομικών παραβάσεων.

Έλεγχοι κολυμβητικών δεξαμενών

71 φάκελοι κολυμβητικών δεξαμενών κατατέθηκαν και έλαβαν θετική γνωμοδότηση μετά από ελέγχους και δειγματοληψίες νερών. Επίσης στο πλαίσιο τακτικών και έκτακτων ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 12 δειγματοληψίες νερών, που όλες ήταν κατάλληλες.

Έλεγχοι – δειγματοληψίες θαλάσσιου ύδατος

Πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) δειγματοληψίες και πάρθηκαν συνολικά 120 δείγματα νερών.

Έλεγχοι – δειγματοληψίες πόσιμου ύδατος

Σε πόσιμο νερό οικισμών πραγματοποιήθηκαν πέντε έλεγχοι – δειγματοληψίες και ελήφθησαν συνολικά 23 δείγματα πόσιμου νερού. Επίσης τους θερινούς μήνες του έτους πραγματοποιήθηκαν υγειονομικοί έλεγχοι σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) από τα οποία ελήφθησαν 30 δείγματα πόσιμου ύδατος.

 Έλεγχοι σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας

Οι κοινωνικοί σύμβουλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης διενήργησαν 35 αιφνίδιους ελέγχους σε σωματεία, οργανισμούς και ιδρύματα, που ασκούν κοινωνική πρόνοια, καθώς και ιδιώτες που παρέ-χουν υπηρεσίες σχετικές με την προστασία παιδιού ή ΑμεΑ ( κατασκηνώσεις, βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί κ.α)

Έλεγχοι σε ιδιωτικά γυμναστήρια

Πραγματοποιήθηκαν εννέα  έλεγχοι σε ιδιωτικά γυμναστήρια. Τρία  εξ ΄αυτών σφραγίστηκαν λόγω έλλειψης αδείας και τρία (3) ακόμα έκλεισαν με απόφαση των ιδιο-κτητών τους, πριν να πραγματοποιηθεί η σφράγιση.

Διεύθυνση Ανάπτυξης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης διενήργησε συνολικά 113 ελέγχους σε διάφορες επιχειρήσεις αναφορικά στην τήρηση των αγορανομικών διατάξεων και των όρων λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα:

Διενεργήθηκαν 15 έλεγχοι σε ελαιουργεία, αρτοποιεία, και εργαστήρια παραγωγής παγοκύβων. Έγιναν συστάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.960 ευρώ (ελαιουργείο & αρτοποιείο) ενώ σε δύο εργαστήρια παραγωγής παγοκύβων αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας τους και ενημέρωση του εισαγγελέα, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας και πλημμελών υγειονομικών συνθηκών.

 Διενεργήθηκαν 15 αγορανομικοί έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής ( καφετέριες, μπαρ, σούπερ μάρκετ) στο πλαίσιο των οποίων έγιναν και δειγματοληψίες αλκοόλ. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 14.000 Ευρώ στους παραβάτες.

Διενεργήθηκαν 72 έλεγχοι στις λαϊκές αγορές κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε ενημέ-ρωση των πωλητών και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 4.000 Ευρώ σε όσους δεν κατεί-χαν άδεια.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Διενεργήθηκαν 14 έλεγχοι σε κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ αναφορικά με την προέλευση – καταγωγή και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος (ΚΥΑ 412/8932/3-12-2012). Έγιναν οι απαιτούμενες συστάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 8.900 Ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας.

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης διενήργησε μέσα στο έτος δεκάδες ελέγχους που αφορούν περιστατικά ρύπανσης και έλλειψης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις (πρατήριο καυσίμων, εργοτάξιο, σούπερ μάρκετ) και επιβλήθηκαν πρόστιμά συνολικού ύψους 90.800 Ευρώ.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή δήλωσε σχετικά:

« Η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η προστασία του καταναλωτή είναι δύο από τις κυρίαρχες προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας αλλά και του καταναλωτή, καθόλη τη διάρκεια του έτους, παρά τις δραματικές πραγματικά ελλείψεις σε προσωπικό, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διενεργήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους και να διαφυλάξουν τους πολίτες του τόπου μας και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Το διάστημα αυτό οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής μας Ενότητας διενήργησαν εκατοντάδες ελέγχους υγειονομικού, περιβαλλοντικού και αγορανομικού χαρακτήρα, και τηρώντας τη νομιμότητα, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες, είτε με την επιβολή υψηλών προστίμων, είτε με την παραπομπή κάποιων ασυνείδητων επαγγελματιών του τόπου μας, που ευτυχώς εκπροσωπούν μια μειονότητα του κλάδου τους, στη δικαιοσύνη. Και με τη συνδρομή και της τοπικής κοινωνίας θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους για την επιβολή της νομιμότητας και την προστασία των πολιτών».