Σε ισχύ θα παραμείνει και το 2014 το μέτρο της απόσυρσης ΙΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Αυτή θα είναι η τρίτη παράταση που λαμβάνει το μέτρο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2011.

Όσοι αγοράσουν το 2014 καινούριο αυτοκίνητο έως 2.000 κ. εκ. αντικαθιστώντας παλαιότερο ηλικίας 12 ετών και άνω θα έχουν όφελος από 300 έως 2.800 ευρώ στο τέλος ταξινόμησης.

βάσει της ρύθμισης το κίνητρο της απόσυρσης ισχύει για τα αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014 και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι τις 31/12/2000. Επίσης θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας εντός του οποίου γίνεται διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης του δικαιώματος απόσυρσης, δηλαδή κάποιος που διαθέτει παλαιό αυτοκίνητο αλλά δεν επιθυμεί να αγοράσει καινούργιο μπορεί να το αποσύρει και να εκχωρήσει την πράξη διαγραφής σε κάποιον που ενδιαφέρεται να αγοράσει καινούργιο, αλλά δεν είχε παλαιό ΙΧ να αποσύρει.

Το όφελος για τον αγοραστή καινούριου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού μπορεί να είναι πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης (για τα αυτοκίνητα μικρού κυβισμού έως 900 κ. εκ.) έως και έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης (για αυτοκίνητα 1.801 - 2.000 κ. εκ.).

Η έκπτωση εξαρτάται από τον κυβισμό και τη φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, προκύπτει όφελος:

- έως 300 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο έως 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ

- έως 960 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 901 μέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ

- έως 1.430 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 1.401 μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ

- έως 2.800 ευρώ αν αποκτηθεί αυτοκίνητο από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία μέχρι 14.000 ευρώ.

Η απόσυρση θα συνεχίσει να ισχύει το 2014 και για τα ελαφρά φορτηγά μεικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους και έως 2.000 κ. εκ.

Το 2013 σε σύνολο 62.575 αυτοκινήτων που οδηγήθηκαν στην απόσυρση, αντικαταστάθηκαν με καινούρια τα 46.761.

newmoney.gr