Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους κατοίκους του, στους οποίους έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και οι οποίοι ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες των προνοιακών δομών, καθώς και όλους όσοι για διάφορους λόγους δεν έχουν ενταχθεί, να προσέλθουν στις παρακάτω υπηρεσίες του Δήμου και να δηλώσουν ότι έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στην οικία τους λόγω οικονομικής αδυναμίας ανταπόκρισης στις οφειλές της ΔΕΗ:

• Δημοτική Ενότητα Καστελλίου
- ΚΕΠ Καστελλίου
- Γραφείο Δημάρχου – Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου

• Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου
- ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου
- Γραφείο Δημάρχου – Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου

• Δημοτική Ενότητα Θραψανού
- ΚΕΠ Θραψανού
- Γραφείο Δημάρχου - Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν «Αίτηση επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος» την οποία θα προμηθεύονται από τις παραπάνω υπηρεσίες του Δήμου. Αφού καταγραφούν τα αναγκαία στοιχεία, θα παραληφθούν από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί από εκπροσώπους των Κοινωνικών Δομών του Δήμου και της Περιφέρειας, εκπροσώπους της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΔΗΕ, η οποία θα ελέγχει την ισχύ των στοιχείων και θα επιλαμβάνεται των θεμάτων έκτακτων κοινωνικών αναγκών που σχετίζονται με τη ΔΕΗ για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν η ΔΕΗ, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και η ΔΕΔΔΗΕ. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που αφορούν στην περιοχή του και θα τα αποστέλλει στη ΔΕΗ προκειμένου να συνδράμει στο έργο της, σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθηκαν στη διάρκεια της πρόσφατης σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι, με αίτησή τους θα συνυποβάλλουν:

- έναν πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ. (Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομά τους, χρειάζεται μία εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη της παροχής ή ένα μισθωτήριο συμβόλαιο).

- Την Αστυνομική τους Ταυτότητα (φωτοτυπία)

- Εκκαθαριστικό εφορίας του 2013

- κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)

- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- άλλα δικαιολογητικά (αναπηρία, μονογονεϊκή οικογένεια, κλπ) αν υπάρχουν